'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า จ่ายถึงกลางเดือนสิงหาคม

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า จ่ายถึงกลางเดือนสิงหาคม
31 กรกฎาคม 2563
29,495

"เยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะ ขยายเวลาจ่าย "เงินเยียวยา" ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

หลังจากที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ระบบยังดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเป็นรอบตกหล่นอยู่ โดยความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการนั้นได้มีการนำแนวคิดเรื่องการขยายเวลามาตรการช่วงต้นเดือนสิงหาคมเข้ามาพูดถึงอย่างที่เคยมีรายงานปรากฏออกมาก่อนหน้านี้

159618683251

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เพื่อขอขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม จำนวน 38,737 ราย รวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยให้ขยายเวลาไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยจะเป็นการจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท

โดยการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร จะครอบคลุมเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินเยียวยาจำนวน 115,892 รายด้วย

159618684747

ธ.ก.ส.รายงานผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 3 รอบ รวมวงเงิน 112,025 ล้านบาท ดังนี้

  • รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม จำนวน 7.4 ล้านราย วงเงิน 37,402 ล้านบาท
  • รอบที่ 2 เดือนมิถุนายน จำนวน 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,328 ล้านบาท
  • รอบที่ 3 เดือนกรกฎาคม จำนวน 7.45 ล้านราย วงเงิน 37,294 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าของการเยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3 หรือ เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจได้สอบเรียบร้อยแล้วจำนวน 74,131 รายนั้น กระบวนการรับเงินเยียวยายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ของรัฐ หรือมีรายชื่อเป็นข้าราชการ

เกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th หรือ หน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง