โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พรชัย สุนทรพันธุ์' เป็นศาสตราจารย์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พรชัย สุนทรพันธุ์' เป็นศาสตราจารย์
31 กรกฎาคม 2563
1,782

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พรชัย สุนทรพันธุ์" เป็นศาสตราจารย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

159617294699

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/173/T_0002.PDF 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง