'เที่ยวปันสุข' โครงการ 'กำลังใจ' อนุมัติเงินให้ อสม. เที่ยวแล้ว!

'เที่ยวปันสุข' โครงการ 'กำลังใจ' อนุมัติเงินให้ อสม. เที่ยวแล้ว!
30 กรกฎาคม 2563
22,055

เช็คอีกที! วิธีใช้สิทธิ์ในโครงการ "กำลังใจ" ที่รัฐสนับสนุนให้ อสม. , เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกไปเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ ล่าสุด ททท. เผยแพร่ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ และมีการอนุมัติเงินโครงการนี้ให้ อสม. เที่ยวได้แล้ว

อัพเดทความคืบหน้า  "เที่ยวปันสุข"  กับโครงการ “กำลังใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศ (มาตรการนี้มี 2 โครงการคือ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ”) โดยล่าสุด.. มีข้อมูลว่ารัฐบาลได้อนุมัติเงินเที่ยวให้   อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ไปใช้สิทธิ์เที่ยวฟรีได้แล้ว!

อีกทั้ง ททท. ได้เปิดเผยขั้นตอนการร่วมโครงการ “กำลังใจ” หรือแผนผัง Overall Process Flow มานำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

เริ่มจาก >> สมัครบริการถุงเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย >> มีบัญชีถุงเงินของธุรกิจเตรียมไว้ >> ลงทะเบียนร่วมโครงการ “กำลังใจ” ผ่านเว็บไซต์ เที่ยวปันสุข.ไทย  >> นำเสนอรายการท่องเที่ยวต่อสภาฯ >> สภาอุตสาหกรรมฯ ตรวจสอบความคุ้มค่า  >> รายการนำเที่ยวที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ แล้ว นำไปขึ้นบนเว็บไซต์เที่ยวปันสุข.ไทย >> กลุ่ม อสม. เข้ามาซื้อรายการนำเที่ยวต่างๆ ในเว็บไซต์ >> เมื่อจบทริปผู้ประกอบการต้องสแกนคิวอาร์โค้ดรับสิทธิ์ 2 ครั้ง >> ททท. ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางจริง เพื่ออนุมัติเงิน >> หากตรวจสอบว่า “ผ่าน” ก็อนุมัติโอนเงินให้ผู้ประกอบการ

2. อสม. , อสส. , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

เริ่มจาก >> ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพฯ เป๋าตัง >> ยืนยันตัวตนในแอพฯ เป๋าตัง และรับ QR Code >> ดูรายการนำเที่ยวที่อยากไปในเว็บไซต์ เที่ยวปันสุข.ไทย >> ติดต่อบริษัทนำเที่ยว >> เดินทางท่องเที่ยวฟรี โดยรัฐสนับสนุนไม่เกินคนละ 2,000 บาท 

159610235832

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.  ที่ได้เคยอธิบายถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ์เที่ยวฟรีของ อสม. ในโครงการ “กำลังใจ” เมื่อครั้งที่มีการแถลงข่าวของโครงการนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ขอนำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอให้ทราบกันอีกครั้ง ดังนี้

159610366116

สำหรับโครงการ “กําลังใจ” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท ใช้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 โดยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

สำหรับ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ "กำลังใจ" สามารถคลิกเข้ามาที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย ได้เลย และสามารถเข้าไปลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 ก.ค. 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่วนผู้ประกอบการนําเที่ยว มีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. จนไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

159610448872

159610448782

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน "กำลังใจ" สำหรับ "อสม. อสส. และ รพ.สต."

3.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

3.2 เลือกเมนู "กําลังใจ" จากนั้นให้ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คลิกสมัครและลงทะเบียนแอพฯ “เป่าตัง” ผ่านเว็บไซต์กรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

3.3 รายการนําเที่ยว (2 วัน 1 คืน) จะได้รับอนุมัติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

3.4 เมื่อรายการนําเที่ยวได้รับอนุมัติแล้ว จะนําไปเผยแพร่ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

159610361321

3.5 เลือกรายการนำเที่ยวได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และติดต่อจองรายการเที่ยวที่ต้องการกับบริษัทนำเที่ยว

3.6 อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 ตามรายการนําเที่ยว และ SACN QR CODE โดยบริษัทนําเที่ยวตามจุดที่กําหนด

หมายเหตุ: สำหรับบริษัทนําเที่ยว หลังจากมีการเดินทางจริงเรียบร้อยแล้ว จะต้องนําส่งหลักฐานการเดินทางตามที่กําหนด เพื่อให้ ททท. ตรวจสอบการจัดทริปท่องเที่ยวจริง เมื่อตรวจสอบว่า “ผ่าน” แล้ว   ก็จะอนุมัติจ่ายเงินคืนให้กับบริษัทนําเที่ยวนั้นๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง