'ปิยบุตร' จี้ แก้ รธน. ดับไฟความขัดแย้ง 

'ปิยบุตร' จี้ แก้ รธน. ดับไฟความขัดแย้ง 
30 กรกฎาคม 2563
109

"ปิยบุตร" จี้ กมธ. แก้ รธน. รับข้อเรียกร้อง นศ. ให้การชุมนุมบรรเทาเบาบางลง ระบุ ยกเลิก ส.ว. ทำได้ทันที ไม่ต้องทำประชามติ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องคณะกรรมาธิการฯ และสมาชิกรัฐสภาตอบสนองข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา ก่อนที่จะบานปลาย ซึ่งเห็นว่าเบื้องต้นสามารถดำเนินการได้ภายในสมัยประชุมรัฐสภานี้ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งกลับมาประชุมอีกครั้ง ควรนำข้อเรียกร้องมาพูดคุย และภายในสมัยประชุมนี้ ส.ส.สามารถเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา ให้ยกเลิกมาตรา 279 ที่รองรับคำสั่งประกาศและการกระทำของ คสช.และหัวหน้าคสช. ตลอดจนการกระทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยรัฐธรมนูญและกฎหมาย ที่ทำให้บุคคลไม่อาจโต้แย้งต่อองค์กรของรัฐอื่นใดว่าการกระทำเหล่านี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เลย ทำให้ศาลทั้งหลายต่างยกฟ้องกรณีเหล่านี้ โดยให้เหตุผลว่ามีมาตรา 279 รับรองให้ชอบด้วยรัฐธรมนูญและกฎหมายไว้แล้ว ซึ่งแม้การกระทำเหล่านี้จะมีเนื้อหาชอบด้วยรัฐธรมนูญ แต่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ไม่ยุติธรรม

นายปิยบุตร กล่าวว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา 269, 270, 271, 272 ยกเลิกที่มาของส.ว ตามบทเฉพาะกาล แล้วนำบทว่าด้วยที่มาส.ว.ปกติมาใช้แทน ซึ่งหาก สามารถแก้ไข 2 เรื่องนี้ได้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ขอเสนอให้ปรับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น ใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมด ซึ่ง 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องผ่านประชามติ เพราะเป็นการแก้ไขในบทเฉพาะกาล

นายปิยบุตร กล่าวว่า การชุมนุมใดๆ ที่เกิดขึ้น เพราะสถาบันทางการเมือง ระบบไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง ดังนั้นหากต้องการดับไฟ จำเป็นต้องตอบสนองข้อเรียกร้อง และวิธีที่ทำให้การชุมนุมบรรเทาเบาบางลง ไม่ใช่บอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง แต่วิธีการคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เห็นเป็นรูปธรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง