'บิ๊กตู่' นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร. กางแผนตั้ง บช.ใหม่

'บิ๊กตู่' นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร. กางแผนตั้ง บช.ใหม่
30 กรกฎาคม 2563
266

"ประยุทธ์" ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กำหนดแนวทางในการตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ถูกจัดตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 6/2563 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย, อุทธรณ์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, รายงานการออกระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ.2563, รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 กรณีหารือแนวทางเยียวยาตามคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการแต่งตั้ง, การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษฉพาะรายให้แก่ พ.ต.ท.เกรียงชัย ชัยเลิศวณิกุล ในห้วงที่ถูกให้ออกจากราชการ, การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบิน, การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ "กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904" เป็น "กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ" ในสังกัด บช.ก., การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท) และการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ บก.สสท. สังกัด สทส., การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่, การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.63) ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

159607747487

อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันมีการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62, การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับหน่วยงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1, 4, 6, 7, 8 และ 9 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง