ทั้งนี้ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการแพทย์ไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษาให้กับแพทย์และผู้ป่วย ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการสื่อสารก้าวไกลไปมาก มีโปรแกรมจำนวนมากที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ รวมถึงการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video conference) โดยคู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้อย่างไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่