ครม. ไฟเขียวขยายเวลาประชุมรัฐสภา คาดถึง 25 ก.ย.นี้ 

ครม. ไฟเขียวขยายเวลาประชุมรัฐสภา คาดถึง 25 ก.ย.นี้ 
29 กรกฎาคม 2563
161

ครม. ไฟเขียวขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564-กม.ค้างพิจารณา คาดถึง 25 ก.ย.นี้ 

เมื่อวันที่  29 ..63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (29 ..) มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง .. … และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง .. ... จากเดิมได้มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 18 กันยายน ..2563 ตามกรอบระยะเวลา 120 วัน ของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐสภามีเวลาเพียงพอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และต้องให้วุฒิสภาพิจารณา ในวันที่ 22-23 กันยายนนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าจะขยายเวลาประชุมรัฐสภา เป็นวันที่ 25 กันยายน 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง