น่าน นัดแฟลชม็อบ "น่าน กระซิบ ลุง"

น่าน นัดแฟลชม็อบ
29 กรกฎาคม 2563
315

เครือข่ายนักเรียนนักศึกษา-น่าน นัดชุมนุม กระบอกเสียงเล็กๆ จากชาวน่าน "น่าน กระซิบ ลุง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลาออก ยุบสภา" ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. รวมระยะเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา 16.30 น. ที่บริเวณลานข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน เครือข่ายนักเรียนนักศึกษา-น่าน และเยาวชนปลดแอก นัดชุมนุมใช้ชื่อ "กระบอกเสียงเล็กๆ จากชาวน่าน" และ "น่าน กระซิบ ลุง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลาออก ยุบสภา"

โดยได้มีการยื่นหนังสือขอนุญาตถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองน่าน เรียบร้อย ซึ่งทาง พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน ได้สั่งการให้ชุดควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 ภ.จว.น่าน กำลังพลจาก สภ.ภูเพียง เข้าไปอำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการชุมนุมด้วย

ทั้งนี้ ด.ญ.ชุษณะ วุฒิการณ์ ผู้ประสานกิจกรรม เครือข่ายนักเรียนนักศึกษา-น่าน ได้ทำหนังสือ นร.นศ.เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เรื่อง จัดกิจกรรมทัศนะต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปที่สภ.เมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 -18.00 น. รวมระยะเวลา 1.30 ชม. ซึ่งทางทาง สภ.เมืองน่าน ได้ทำหนังสือที่ ตช 0020(นน)/555492 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมธารณะตามกฎหมาย ส่งถึง ด.ญ.ชุษณะ โดยระบุว่าตามที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงทัศนะต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ ข่วงเมือง ทางสภ.เมืองน่าน จึงขอแจ้งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย ให้กับผู้แจ้งทราบตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เพื่อถือปฏิบัติในการชุมนุมต่อไป ลงนามโดย พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.สภ.เมืองน่าน

159600479925

สำหรับสาระมาตรา 11 เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา 7 หรือมาตรา 8 ให้ผู้รับแจ้งมีคําสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดหากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคสองให้ผู้รับแจ้งมีคําสั่งห้ามชุมนุม

โดยแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้งกรณีผู้แจ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับคําสั่งตามวรรคสามให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้รับแจ้งขึ้นไปหนึ่งชั้นและให้ผู้รับอุทธรณ์วินิจฉัยและแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้เป็นที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแจ้งกลุ่มผู้ชุมนุมว่าสิ่งที่ควรพกมา คือ เจล สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ร่ม กระดาษ ปากกาสำหรับเขียนป้าย โดยสิ่งที่ควรกระทำ สวมใส่แมสก์ขณะทำกิจกรรม (บังคับ) ติดริบบิ้นสีขาว (ไม่บังคับ) เสื้อที่ใส่มาร่วมกิจกรรมเราไม่บังคับ , สำหรับนักเรียน/นักศึกษา สามารถสวมใส่ชุดเดียวกันกับตอนที่ไปเรียนได้ แต่รบกวนใช้เทปปิดชื่อตนเองและชื่อสถานศึกษา ด้วย เว้นระยะห่าง (หากมีพื้นที่พอที่สามารถทำได้) งดการพกพาอาวุธ หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในบริเวณที่จัดกิจกรรม ส่วนสิ่งที่ไม่ควรกระทำ การหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ตะโกนส่งเสียงดังขณะที่เริ่มทำกิจกรรม ทิ้งขยะเรี่ยราด ใช้ความรุนแรงขณะที่ทำกิจกรรม

159600481390

159600483464

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง