'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสิทธิ์ 'เงินเยียวยา' กลุ่มตกหล่นยังทยอยโอน เช็คสถานะ www.moac.go.th

'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสิทธิ์ 'เงินเยียวยา' กลุ่มตกหล่นยังทยอยโอน เช็คสถานะ www.moac.go.th
30 กรกฎาคม 2563
119,435

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยา" กลุ่มตกหล่น ธ.ก.ส. ยังทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่อง เช็คสถานะที่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

หลังจากที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ระบบยังดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเป็นรอบตกหล่นอยู่ 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการโอนเงินเยียวยาในรอบนี้ อาจจะต่างออกไปจากครั้งก่อนๆ ก็คือ สถานะในรายชื่อลงทะเบียนไม่เปลี่ยน แต่มีเงินโอนเข้าบัญชี โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือหมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิเงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159595109910

ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าของการเยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3 หรือ เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจได้สอบเรียบร้อยแล้วจำนวน 74,131 รายนั้น กระบวนการรับเงินเยียวยายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ของรัฐ หรือมีรายชื่อเป็นข้าราชการ

โดยคาดว่า เกษตรกรกลุ่มนี้จะรับการโอนเงิน 3 งวด ครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในต้นเดือนสิงหาคม

เกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th หรือ หน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้ หากไม่พบข้อมูล สามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองได้ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

159595113589

นอกจากนั้น ยังมีเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่ ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล ล่าสุด (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) มีรายงานว่า ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี รอโอนรอบที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 10,198 ราย โดยยังอยู่ระหว่างดำเนิการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เพื่อโอนรอบที่ 3 อีกจำนวน 112,409 ราย

สำหรับ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ช่วยเหลือตามโครงการเยียวยาเกษตรกรแต่ยังไม่มีการแจ้งเลขบัญชี ซึ่งทางธนาคารมีรายชื่ออยู่ 119,979 ราย หลังจากมีกำหนดให้แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับเงินเยียวยาก้อนเดียว 15,000 บาทภายในสิ้นเดือนนี้ ระบบกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

159595123366

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง