สรุป 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' ล่าสุด จ่ายกว่า 7 ล้านราย

สรุป 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' ล่าสุด จ่ายกว่า 7 ล้านราย
27 กรกฎาคม 2563
73,441

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" ล่าสุด ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า 7 ล้านราย เกษตรกรกลุ่ม 3 เตรียมรับเงิน

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ ถึงจะเลยกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่ 3 ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการ หลังจาก ธ.ก.ส.ได้ทำการจ่ายเงินเยียวยารอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 แต่ธนาคารก็ยังคงดำเนินจ่ายเงินให้กับเกษตรกรกที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาอยู่

อย่างกรณี เกษตรกรกลุ่มที่ 3 หรือ เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจได้สอบเรียบร้อยแล้วจำนวน 74,131 รายนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

159577936797

ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ของรัฐ หรือมีรายชื่อเป็นข้าราชการ

โดยคาดว่า เกษตรกรกลุ่มนี้จะรับการโอนเงิน 3 งวด ครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในต้นเดือนสิงหาคม

มาตรการเยียวยาเกษตรกรล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สรุปข้อมูลได้ดังนี้

รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 7,480,435 ราย เป็นเงิน 37,402.175 ล้านบาท

รอบที่ 2 เดือนมิถุนายน โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 7,465,748 ราย เป็นเงิน 37,328.704 ล้านบาท

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะพบเสียชีวิตก่อนการโอน จำนวน 14,687 ราย

รอบที่ 3 เดือนกรกฎาคม โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 7,346,605 ราย เป็นเงิน 36,733.025 ล้านบาท

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะพบเสียชีวิตก่อนการโอน จำนวน 6,734 ราย

รวมผลการโอนเงินเยียวยาทั้ง 3 กลุ่ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 111,463.940 ล้านบาท

159577935512

สำหรับ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ช่วยเหลือตามโครงการเยียวยาเกษตรกรแต่ยังไม่มีการแจ้งเลขบัญชี ซึ่งทางธนาคารมีรายชื่ออยู่ 119,979 ราย หลังจากมีกำหนดให้แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับเงินเยียวยาก้อนเดียว 15,000 บาทภายในสิ้นเดือนนี้ ระบบกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

159577933921

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง