จิตอาสา 2,500 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

จิตอาสา 2,500 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10
26 กรกฎาคม 2563
298

“กรมทะเล” จับมือ ”จังหวัดภูเก็ต” ชวนจิตอาสา 2,500 คนร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมฉลองวันป่าชายเลนโลก พลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเนื่องในวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ “วันป่าชายเลนโลก” ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่สวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีจิตอาสากว่า 2,500คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 20 ไร่

159574677952

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผย เตรียมดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามากกว่า 150,000 ไร่ ใน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ภายในปี 2570 พร้อมเชิญชวนจิตอาสาร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ตามแนวนโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันการเพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าของประเทศไทย ภายใต้ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะแรก กำหนดเพิ่มพื้นที่ป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและดำเนินงานเพื่อสอดรับแนวนโยบายดังกล่าวทั้งในพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนและพื้นที่อื่น ๆ

159574680521

อีกทั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมในทุกกิจกรรม สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ (26 กรกฎาคม 2563) เป็นการดำเนินงาน ภายใต้ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” และยังเป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือวันป่าชายเลนโลก ที่กลุ่มประเทศสมาชิก UNESCO ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันตั้งแต่ปี 2558

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และจิตอาสาในพื้นที่กว่า 2,500คน ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กว่า 20 ไร่ และจะร่วมกันดูแลผืนป่าชายเลนนี้ให้เจริญงอกงามและเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของชาวภูเก็ต ต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมแผนการดำเนินการช่วงปี 2563 – 2565 โดยจะปลูกป่าชายเลนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ และในระยะ 2565 – 2570 จะดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 133,290 ไร่ ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล สุดท้ายตนขอฝากไว้ว่า...

159574683795
“พลังของจิตอาสายิ่งใหญ่และสามารถช่วยให้ผืนป่าชายเลนทั่วประเทศฟื้นคืนความสมบูรณ์และสมดุลได้อย่างไม่ยาก ขอเพียงพวกเราทุกคนช่วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแล ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพียงแค่นี้ เราก็จะมีผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรง มีฐานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และที่สำคัญ เราจะได้ผืนป่าที่มีคุณภาพให้ลูกหลานเราได้ดูแลและใช้ประโยชน์ ต่อไป”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้ให้นโยบายกับจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเรื่องเร่งด่วนว่าจังหวัดของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมระดับโลก รองรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท
แต่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดชะลอตัว ในทางกลับกัน ท้องทะเลภูเก็ตเหมือนได้หยุดพักและฟื้นตัวโดยธรรมชาติในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือน แต่สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนหากจะรอให้ฟื้นตัวโดยธรรมชาติอาจจะใช้เวลานาน ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงได้จับมือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่า เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มีแผนการขยายและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและป่าบกอีกหลายแหล่ง ซึ่งตนได้ประสานสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแล้ว สุดท้าย ตนอยากฝากบอกพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตว่า

159574688655

..”แม้ว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอาจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว ตนอยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลานี้ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง ผืนป่าชายเลน ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม เพราะทะเลเปรียบเสมือนชีวิตและจิตวิญญาณของชาวภูเก็ต จึงขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาเพื่อให้เมืองภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป”นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ่อเมืองภูเก็ตกล่าวแสดงความมั่นใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง