เช็ค ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รวมสิทธิ์ 'บัตรคนจน' สิงหาคม 2563 ได้รับอะไรบ้าง?

เช็ค ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รวมสิทธิ์ 'บัตรคนจน' สิงหาคม 2563 ได้รับอะไรบ้าง?
29 กรกฎาคม 2563
259,973

เช็คสิทธิ์ได้ที่นี่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เดือนสิงหาคม 2563 ยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้าง?

อัพเดทสิทธิ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนสิงหาคม 2563 ผู้ที่ถือบัตรจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง? เนื่องจากหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 เริ่มทยอยครบกำหนดตามที่ระยะเวลาของมาตรการหรือโครงการ 

และสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนี้ จะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้าง? และจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไร "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสิทธิ์ต่างๆ ที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม 2563 ไว้ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

วันที่ 1 สิงหาคม 2563

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน โดยต้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง โดยได้รายละ 500 บาท 

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

      

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

4. เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

5. เงินพิเศษผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน โดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไถึงเดือนกันยายน 2563 

    

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

6. ส่วนลดค่าน้ำประปา แต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

7. ส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง