‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสถานะจ่าย ‘เยียวยา’ ห้าพัน อีก 3 กลุ่มตกค้าง จนสิ้นเดือนนี้!

‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสถานะจ่าย ‘เยียวยา’ ห้าพัน อีก 3 กลุ่มตกค้าง จนสิ้นเดือนนี้!
24 กรกฎาคม 2563
24,207

“เยียวยาเกษตรกร” เช็คสถานะ จ่ายเงิน “เยียวยา” 5,000 บาท ต่อเนื่อง กลุ่มตกค้างอีก 3.5 แสนราย เงินเข้าวันศุกร์นี้ กลุ่มที่ยังไม่ได้เงินอีก 3 กลุ่มที่เหลือ รีบเช็คเพิ่มเติม www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน

ความคืบหน้าของเงินช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินการมาถึงเดือนสุดท้ายของมาตรการ ธ.ก.ส.ได้ทำการจ่ายเยียวยา 5,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มาตรการเยียวยาเกษตรกรจะผ่านการโอนเงินเยียวยารอบสุดท้ายไปแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรอีกหลายกลุ่มในมาตรการที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งระบบยังคงคัดกรอง และทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเหล่านี้อยู่

เกษตรกรที่ตกหล่นในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ประกอบไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159554922238

  • กลุ่มเกษตรกรบัญชีต่างธนาคาร

กลุ่มเกษตรกรบัญชีต่างธนาคาร หรือ เกษตรกรที่ไม่ได้ใช้บัญชีของ ... ซึ่งขณะนี้ ระบบกำลังตรวจสอบบัญชีอยู่ จำนวน 210,052 ราย โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีงวดสุดท้าย 5,000 บาท ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ เนื่องจาก ...จะต้องส่งข้อมูลให้ธนาคารต่างๆ ให้ครบ จากนั้นธนาคารต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลเกษตรกร ถึงจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรได้

  • กลุ่มเกษตรกรที่รอตรวจสอบบัญชี

เกษตรกรกลุ่มนี้ ทางธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี เพื่อรอโอนเงินมีจำนวนทั้งสิ้น 24,034 ราย แบ่งเป็น

  • เกษตรกรที่รอโอนเงินเดือนที่ 1,2,3 จำนวน 23,829 ราย
  • เกษตรกรที่รอโอนเงิน เดือนที่ 1 และ 2 จำนวน 205 ราย

ทาง ... ยืนยันว่า เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินเยียวยาครบทุกรายภายในเดือน กรกฎาคมนี้ แน่นอน

  • กลุ่มเกษตรกรตกหล่น

หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนการทำเกษตรไว้ แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมายัง ... อีก 125,774 ราย ทางธนาคารได้ประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของตนเองภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 หากล่าช้ากว่านั้น ...จะโอนเงินตามระบบของธนาคารให้ไม่ทันตามที่ ครม.กำหนด คือ ภายใน 31 กรกฎาคม ทางกระทรวงเกษตรกรฯ จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินก่อน เมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบจะจ่ายเงินให้ได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะได้เงินเยียวยาเกษตรกรทั้งหมดนั้น จะต้องไม่เป็นข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ และไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน หรือ เกษตรกรที่มีประกันสังคม

159554925320

ขณะที่ เงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 1 (เดือนพฤษภาคม) ระบบโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,305 ล้านบาท ส่วนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 (เดือนมิถุนายน) ธนาคารโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.44 ล้านราย วงเงิน 37,217 ล้านบาท

จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้จนถึงตอนนี้ ธนาคารโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 110,655 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้มีสิทธิ์สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่

2.หากพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร หรือเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งเลขบัญชีธนาคารใหม่เพื่อรับเงินเยียวยาได้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบและแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร คือ

1.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3.หมายเลขบัญชีธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติมที่ ... โทร.0-2555-0555

159554915745

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง