'ปริญญ์' ชง 5 ข้อเสนอทีมเศรษฐกิจ ครม.ชุดใหม่

'ปริญญ์' ชง 5 ข้อเสนอทีมเศรษฐกิจ ครม.ชุดใหม่
22 กรกฎาคม 2563
267

"ปริญญ์" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชง 5 ข้อเสนอทีมเศรษฐกิจ ครม.ชุดใหม่ เร่งเบิกจ่ายงบ-กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-แก้ปัญหาคนตกงาน

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พร้อมนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ภายหลังได้รับผลกระทบจากโควิด

นายปริญญ์ กล่าวว่า มีข้อเสนอที่สำคัญต่อ ทีมเศรษฐกิจ ครม.ชุดใหม่ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ขอให้เร่งผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างเร่งด่วน 2.เร่งแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงาน เพื่อให้คนมีรายได้ โดยเร่งช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่ตกงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะและสมรรถนะแรงงาน เพื่อรองรับงานหรือวิชาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย 3.ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรม อาทิ ซอฟโลน ไม่ใช้มาตรการที่ได้ประโยชน์เฉพาะคนตัวใหญ่แต่ต้องคำนึงถึงคนตัวเล็กด้วย โดยมีมาตรการช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

4.ส่งเสริมแนวคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บูรณาการทั้งในฝั่งผลิต และดูแลเรื่องช่องทางการตลาดทันสมัยเพื่อระบายสินค้าเกษตร รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณในการทำ Big Data ทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ 5.เมื่อเพิ่มรายได้แล้วลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนไปพร้อมๆ กันด้วย อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการต่างๆ ของภาครัฐ 

“การส่งเสริมรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายต้องทำไปอย่างควบคู่กัน โดยเฉพาะมาตรการเรื่องภาษี อาจขยายเวลาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกันเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในคราวนี้ มุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก อยากให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในการใช้เงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนร่วมด้วย" นายปริญญ์กล่าว

ด้านนางดรุณวรรณ ระบุว่า ทีมเศรษฐกิจทันสมัย มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากมาตั้งแต่ต้น ได้คิดโครงการต่างๆ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนทุกกลุ่มร่วมกับกระทรวงต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของพรรค อาทิ ด้านการจ้างงาน-มีการจัดทำโครงการเรียนจบพบงาน เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่ โดยสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่@DEMTUM เพื่อค้นหางาน แหล่งฝึกงานที่ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับศักยภาพ ด้านผู้ประกอบการรายย่อย มีโครงการ ประชาธิปัตย์ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ ที่จะมีการเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีโครงการ Digital Smart Farming ของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบด้านอาชีวะเกษตร ในการพัฒนาครูเพื่อเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาและคนในชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น

"การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ควรมองเฉพาะกระทรวงที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจโดยตรงเท่านั้น แต่ต้องบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ระหว่างกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคต หากมีวิกฤตเกิดขึ้นอีกจะสามารถรอด และดำรงชีวิตอยู่ได้"นางดรุณวรรณ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง