ไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดม็อบ - เสนอญัตติสภาฯ ตั้ง กมธ. รับฟังความเห็นเยาวชน

ไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดม็อบ - เสนอญัตติสภาฯ ตั้ง กมธ. รับฟังความเห็นเยาวชน
23 กรกฎาคม 2563
197

เคลียร์ปมต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สกัดม็อบเยาวชนปลดแอก ระบุใช้ควบคุมสถานการณ์โรคโควิดเท่านั้น ส่วนการชุมนุมยึดกฎหมายอื่น ด้านส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน เสนอสภาฯ ตั้ง กมธ. รับฟังความเห็นม็อบเยาวชน

มมส ห้ามใช้พื้นที่จัดชุมนุม

ขณะที่ความเคลื่อนไหวแนวร่วมกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดหมายชุมนุมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่จ.มหาสารคาม ซึ่งเดิมทีมีการนัดหมายชุมนุมในวานนี้ (22 ก.ค.) เวลา 17.00 น. ณ ลานแปดเหลี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่ปรากฏว่า ก่อนถึงเวลาชุมนุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ออกประกาศเรื่องการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพราะกังวลกรณีโรคระบาดโควิดและเป็นไปตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จากกรณีความเคลื่อนไหวนัดหมายชุมนุมในหลายจังหวัดต่อเนื่อง ของแนวร่วม“กลุ่มเยาวชนปลดแอก” ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคาม นัดหมายกันวันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปที่ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยนายประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การใช้สิทธิส่วนบุคคลและการใช้พื้นที่ทางการเมือง ภายในมหาวิทยาลัย เนื้อหาโดยสรุประบุว่า 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนทางวิชาการทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัย อีกทั้งบริการสังคมในด้านวิชาการต่างๆ อีกทั้งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปกครองของประเทศไทยซึ่งได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีความเป็นกลางในทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมถึงให้การสนับสนุน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

หวั่นแอบแฝง-สร้างความเสียหาย

การใช้สิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ การใช้สิทธิ เสรีภาพดังกล่าวนั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงได้

ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการทางการเมืองใดๆ อันเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะบุคลากร นิสิต นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแท้จริง โดยปราศจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดภายนอกมหาวิทยาลัย ย่อมสามารถกระทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดและรับรองไว้ การใช้สิทธินั้นต้องไม่เป็นการใช้สิทธิโดยเจตนาฉ้อฉล มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นใดอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ หรือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าวปรากฏขึ้นย่อมเป็นความรับผิดของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นๆ เป็นการเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมิได้เห็นพ้องหรือไม่ให้การสนับสนุนในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

“มอกะเสด”นัดชุมนุมศุกร์นี้

ส่วนความเคลื่อนไหวผู้ชุมนุม ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่ม“มอกะเสด”ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ที่หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.2563 เวลา 16.30 น. ภายหลังเคยจัดกิจกรรมชุมนุมแฟลชม็อบมาแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.พ.2563

ขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊ค “ให้มันจบที่รุ่นเรา”ได้โพสต์กำหนดการจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่า ต่อต้านรัฐประหารในประเทศไทย ตลอดเดือน ก.ค. ต่อเนื่องถึงเดือน ส.ค.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง