เช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 รับ ‘เงินเยียวยา' 15,000 บาท สรุปล่าสุด! (21 ก.ค. 63)

เช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 รับ ‘เงินเยียวยา' 15,000 บาท สรุปล่าสุด!  (21 ก.ค. 63)
22 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
222,521

อัพเดท! รายละเอียดเงินเยียวยา “ประกันสังคม” สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 "ประกันสังคม" มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการจ่าย "เงินเยียวยา" นับตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 63 โดยประกันสังคม ทยอยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ตามคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมรายละเอียด และเงื่อนไข ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกองทุนประกันสังคมที่จะได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

  • กลุ่มแรก: ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน จะได้รับการช่วยเหลือตามกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย 

- ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วันเนื่องจากใช้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง 

- ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน  

 3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน 

- ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63 

  

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง: 

   

159539474554

  • กลุ่มที่ 2 : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน 

ล่าสุด ที่ประชุม ครม. 21 ก.ค. 63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับ "ผู้ประกันตนตามมาตรา 33" ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ

จะมีการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 896.64 ล้านบาท

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ "ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว"

  •  ช่องทางเช็คความคืบหน้า "เงินเยียวยา" จาก "ประกันสังคม" 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" จาก "ประกันสังคม" จากช่องทางต่างๆ ได้ ตามช่องทางที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

- ช่องทางที่ 1: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม "www.sso.go.th

- ช่องทางที่ 2: ผ่านแอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" จาก App Store หรือ Play Store

- ช่องทางที่ 3: สอบถามผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคม ในเขตพื้นที่ใกล้บ้าน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: เปิดวิธีเช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' จาก 'ประกันสังคม'

159539596149

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง