'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' จ่ายเพิ่มอีก 2 กลุ่มจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.

'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' จ่ายเพิ่มอีก 2 กลุ่มจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.
23 กรกฎาคม 2563
67,005

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะ "ธ.ก.ส." จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้อีก 2 กลุ่ม โอนเงินต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) ถือเป็นวันสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท จากมาตรการ โดยทาง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรอีก 5.96แสนราย ซึ่งจะครอบคลุมรายชื่อทั้ง 7,747,490 รายที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ส่งมาให้กับธนาคาร และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะเงิน 5,000 บาทได้ทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com

หลังจากที่ระบบทำการโอนเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรอีก 2 กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ช่วยเหลือมาตรการเยียวยาเกษตรกร แต่ยังไม่ได้รับเงินตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

159539145972

เกษตรกรที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 2 กลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย

เกษตรกรกลุ่มที่ 3

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 หรือ เกษตรกรที่ต้องชะลอการเพาะปลูกเนื่องจากรอฝน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าเกษตรกรกลุ่ม 3 ที่จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร มีจำนวนจำนวน 74,131 ราย จากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการส่งข้อมูลให้กับ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เพื่อส่งต่อให้ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่ ระบบจะทำการจ่ายเงินรอบเดียว เป็นจำนวน 15,000 บาท ให้กับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ www.moac.go.th ที่เมนู ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ จากหน่วยงานขึ้นทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงาน ด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กรมประมง หรือ กรมปศุสัตว์ หากไม่พบข้อมูลให้เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองได้ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

159539124655

กลุ่มเกษตรกรตกหล่น

กลุ่มเกษตรกรตกหล่น หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนการทำเกษตรไว้ แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมายัง ธ.ก.ส. อีก 127,261 ราย ที่ทางธนาคารได้ประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของตนเองภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 หากล่าช้ากว่านั้น ธ.ก.ส.จะโอนเงินตามระบบของธนาคารให้ไม่ทันตามที่ ครม.กำหนด คือ ภายใน 31 กรกฎาคม ทางกระทรวงเกษตรกรฯ จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินก่อน เมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบจะจ่ายเงินให้ได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะได้เงินเยียวยาเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะต้องไม่เป็นข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ และไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน หรือ เกษตรกรที่มีประกันสังคม ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

จากข้อมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 109,521.09 ล้านบาท ดังนี้

รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2563 โอนเงินให้เกษตรกร 7,461,009 วงเงินรวม 37,305.45 ล้านบาท

รอบที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 โอนเงินให้เกษตรกร 7,443,417 ราย วงเงินรวม 37,217.085 ราย

รอบที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2563 โอนเงินให้เกษตรกร 6,999,792 ราย วงเงินรวม 34,998.96 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังมี เกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี รอโอนรอบที่ 1,2,3 จำนวน 22,948 ราย และ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี รอโอนรอบที่ 2 และ 3 จำนวน 205 ราย

159539122456

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง