เช็คเงินเยียวยา 'ประกันสังคม' จ่าย 15,000 ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน 3 ช่องทางที่นี่

เช็คเงินเยียวยา 'ประกันสังคม' จ่าย 15,000 ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน 3 ช่องทางที่นี่
25 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
114,741

เปิด 3 ช่องทางเช็คความคืบหน้า 'เงินเยียวยา' สำหรับผู้ประกันตน 'ประกันสังคม' มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประมาณ 6 หมื่นคน

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 "ประกันสังคม" มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการจ่าย "เงินเยียวยา" ในอัตราต่างๆ 

ล่าสุด ที่ประชุม ครม. 21 ก.ค. 63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับ "ผู้ประกันตนตามมาตรา 33" ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ

จะมีการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 896.64 ล้านบาท

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ "ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวไปในข้างต้น สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินของตัวเอง หรือเช็คสถานะความคืบหน้าในการจ่ายเงิน 15,000 บาท ได้ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม ประกอบไปด้วย 3 ช่องทางหลักๆ ดังนี้

  •  แอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" 

เป็นแอพพลิเคชั่นจาก "ประกันสังคม" ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ประกันตน ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากประกันสังคมได้ อาทิ ตรวจสอบสถานพยาบาล ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม รวมไปถึงตรวจสอบเงินชดเชยจากกรณีการเยียวยาในโควิด-19

159533159647

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" จาก App Store หรือ Play Store (สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 ขึ้นไป)

2. เปิดแอพพลิเคชั่น จากนั้นเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน 

3. เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์"

4. ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน และช่องทางการเบิกสิทธิประโยชน์ ตามข้อมูลของแต่ละรายตามหัวข้อต่างๆ 

  •  เว็บไซต์ "www.sso.go.th" ของสำนักงานประกันสังคม 

159533240769

1. เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรอกรหัสผ่าน ลงในช่องว่างบนหน้าเว็บไซต์ 

2. เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย"

3. ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

  •  ช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีช่องทางติดต่ออื่นๆ อาทิ

- ช่องทางอีเมล์ที่ [email protected]
- ผ่านไลฟ์แชทที่  http://www.sso1506.com/ssolivechat   
- โทรสายด่วน 1506 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
- เฟซบุ๊ค : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

    159532423478

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง