รฟฟท. ค้านเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าสายสีแดง ยันมีความจัดการเดินรถเอง

รฟฟท. ค้านเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าสายสีแดง ยันมีความจัดการเดินรถเอง
21 กรกฎาคม 2563
482

"สร.รฟท-สร.รฟฟท." คัดค้านเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าสายสีแดง ยืนยัน คนรถไฟ พร้อมจัดการเดินรถเอง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า พร้อมด้วยสมาชิก แถลงข่าวเรื่องการไม่เห็นด้วยกับการเปิด PPP ให้เอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน เนื่องจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) บุคลากรมีความพร้อมในการเดินรถ ในโครงการฯ และเห็นว่าสามารถเปิดเดินรถได้ทันตามแผนในปี 2562 ไม่มีเหตุอันใดที่จะเลื่อนการเปิดบริการออกไปในปี 2564 เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรถไฟฯ ต่อประเทศชาติ และประชาชนขาดโอกาส ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อแผนการฝึกอบรมและสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน ในปี 2564 เห็นสมควรให้เพิ่มพันธกิจให้ รฟฟท. เป็นผู้เดินรถและซ่อมบำรุง ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 ให้ รฟฟท. เป็นผู้เดินรถและซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

159531717323159531715422

159531720097

159531721744

159531723194

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: