จัดให้! ผู้ประกันตนมาตรา 33 ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียว 15,000 บาท

จัดให้! ผู้ประกันตนมาตรา 33 ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียว 15,000 บาท

เฮ..ยินดีด้วย! ผู้ประกันตนมาตรา 33 ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 3 เดือนๆละ 5,000 บาท จ่ายครั้งเดียว 15,000 บาท

ที่ประชุมครม.มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19  ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 

ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 6 หมื่นคน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเยียวยาจำนวน 15,000 บาท ต่อราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :