คลอดแล้ว '15 อรหันต์เพื่อไทย' มีอำนาจเลือก 'ผู้สมัครลงเลือกตั้ง' ทั่วประเทศ

คลอดแล้ว '15 อรหันต์เพื่อไทย' มีอำนาจเลือก 'ผู้สมัครลงเลือกตั้ง' ทั่วประเทศ
21 กรกฎาคม 2563
619

"พรรคเพื่อไทย" คลอด "15 อรหันต์" คกก.สรรหา "ผู้สมัครรับเลือกตั้ง" ทั่วประเทศ

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย กรณีวันนี้มีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค และมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่จะต้องมีตัวแทนจากกรรมการบริหารพรรค 7 คน ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และหัวหน้าสาขาพรรค อย่างละ 4 คน แทนชุดเดิม ที่เป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลาง ตามที่ พ.ร.บ. พรรคการเมือง ให้การยกเว้นไว้ในการเลือกตั้งครั้งแรก

โดยผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

1) มาจาก กก.บห. จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธานคณะ 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ 3. รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมการ 4. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กรรมการ 5. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กรรมการ 6.นายวิทยา บุรณศิริ กรรมการ และ 7. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กรรมการ และเลขานุการคณะ

2) มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 คน รวม 4 คน ประกอบด้วย 1. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 2. นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 3. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 4. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี


3) มาจากตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 4 คน ประกอบด้วย 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 2. นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 3. นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 4. นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง