1 อิ่มให้น้อง ช่วย 'เกษตรกร' อยู่ได้ กับ 'คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด'

1 อิ่มให้น้อง ช่วย 'เกษตรกร' อยู่ได้ กับ 'คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด'
21 กรกฎาคม 2563
119

มอบอาหารกลางวันมื้อคุณภาพ ช่วยเด็ก "กลุ่มเปราะบาง" มีโภชนาการที่ดี กับโครงการ "คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด" น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้ ช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก โดยเฉพาะ ‘เด็กในพื้นที่ห่างไกลที่เผชิญกับความเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของเด็กๆ ที่เป็นเกษตรกรทั้งหลาย ต้องเผชิญกับภาวะสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กำลังซื้อหดหายจากปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น

จากวิเคราะห์ตลาดโลกและตลาดในประเทศหลังจากการเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 ของมูลนิธิชีววิถี (BioThai) พบว่า : สินค้าเกษตรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของสายพานอุตสาหกรรมนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก ราคาสินค้าทางการเกษตรปรับลดลง ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่ลดน้อยลง ประกอบกับแรงงานในภาคธุรกิจและบริการจำนวนมากตกงานจนต้องกลับไปอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ในตอนนี้ด้วยเช่นกันก็คือ เด็กๆในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

159529026627

Food4Good x Taejai.com จึงผุดไอเดียชวนมาแท็กทีมช่วยน้องๆ นักเรียนในชนบทและพี่น้องเกษตรกรกับโครงการ ‘คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้’ โดยช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3 ดังนี้

  1. ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,000 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และ สกลนคร ได้มีโอกาสอิ่มท้องแบบมีสารอาหารครบถ้วน เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมองด้วยระบบฟู้ดฟอร์กู๊ด โดยบุคลากร ในโรงเรียนเป็นผู้จัดการอาหารและโภชนาการถูกต้อง
  2. ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  3. ช่วยสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากพิษโควิด-19 ที่ทำให้ขายของได้ยากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ‘Food4Good’ จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคส่วนต่างๆ ระดมทุนทรัพย์และความรู้บรรเทาปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ตลอด 6 ปี ได้ส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพไปแล้วกว่า 1.5 ล้านมื้อช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้มีโภชนาการที่ดีกว่า 5,000 คน และยังได้เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการกับบุคลากร 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และยังสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง