รมช.ศธ โชว์ผลงาน แบรนด์ ONIE สร้างงาน สร้างอาชีพ กศน.

รมช.ศธ โชว์ผลงาน แบรนด์ ONIE สร้างงาน สร้างอาชีพ กศน.
20 กรกฎาคม 2563
257

ครูพี่โอ๊ะ นำผลงาน-ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE โชว์สื่อเนชั่น เผยศักยภาพครู กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รายได้แก่ทุกชุมชนทั่วไทย

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารและบรรณาธิการบริหาร เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชม ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย

159524636985

พร้อมนำผลงานการจัดการศึกษา "1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กนกวรรณ วิลาวัลย์" และผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE มาแสดงอย่างหลากหลาย โดยมี นายกนก รัตน์วงศ์สกุล รองกรรมการผู้จัดการ เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่น22 นายยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ และบุคลากร ให้การต้อนรับ  

ทั้งนี้ นางกนกวรรณ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ที่เนชั่นช่วยนำเสนอข่าวการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ และมีงานทำ ด้วยดีเสมอมา อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งลงพื้นที่ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

159524637120

และนำส่วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE ในรูปของเครื่องหมายอินฟินิตี้ (ตราสัญลักษณ์ กศน.) หมายถึง การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเกิดจากการจัดหลักสูตรอาชีพของครู กศน. ผสานพลังเครือข่ายที่เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ทั่วไทย อาทิ หน้ากากอนามัยผ้าทอมือผักตบชวา กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

159524637071

ซึ่งได้มอบนโยบายและผลักดันการจดอนุสิทธิบัตรจนสำเร็จ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรง ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนในจังหวัด เพื่อให้เป็นสมบัติของชาวภาชี สืบไป นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบสะเดา และกล้วยหอมทอง ผักผลไม้อินทรีย์ ของ กศน.อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วย

159524652182

"หวังว่าเนชั่นจะยังคงอุดมการณ์ในการสนับสนุน นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนคนไทย ที่จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การรู้หนังสือ การสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีงานทำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง