สะพานบุญเพื่อ 'สัตว์' สู้ภัยโควิด-19

สะพานบุญเพื่อ 'สัตว์' สู้ภัยโควิด-19
20 กรกฎาคม 2563 | โดย วลัญช์ สุภากร / ภาพ : อรัญญา ฟริสค์
335

เช็คลิสด์ที่นี่, TSPCA เป็นสื่อกลาง เชิญคนรักสัตว์หรือผู้มีกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือ "สัตว์" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแลของ องค์กร, โครงการ, สถานสงเคราะห์, บ้านพักพิงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหาร กระจายอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากชีวิตมนุษย์ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังทำให้ สัตว์ ได้รับผลกระทบหลายกรณีตามการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนและการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก

สัตว์บางชนิดมีชีวิตอยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน บ้างรุนแรงเสียชีวิต เช่น การนำ สุนัข และ แมว ไปทิ้งในวัดหรือที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าของขาดรายได้เพราะพิษโควิด-19 ไม่มีเงินพอสำหรับการเลี้ยงดูเหมือนแต่ก่อน

สุนัขและแมวถูกกักขังไว้ในบ้าน ขาดผู้ดูแล จนกระทั่งขาดแคลนอาหารและน้ำ

สถานสงเคราะห์สัตว์ หรือ บ้านที่เมตตารับเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ ขาดแคลนอาหาร หรือแม้แต่การช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์กรณีที่เจ็บป่วยเร่งด่วนก็ขาดผู้อุปถัมภ์ดูแล

ช้างบ้านก็มีอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ

กรณีดังกล่าว สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ในฐานะที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์มานานกว่า 26 ปี จึงได้เป็นสื่อกลางประสานเพื่อจัดระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

159522125327

โดยการจัดตั้งโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19”  ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร, โครงการ, สถานสงเคราะห์, บ้านพักพิงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหาร กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่ง TSPCA รวบรวมรายชื่อไว้เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ อาทิ

  •  โครงการร่วมด้วยช่วยช้างฝ่าวิกฤติ โดวิด -19 ของ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการช่วยเหลือช้างเลี้ยงทั่วประเทศไทย

159522140668

  •  Lanna Dog Welfare เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสุนัขและแมวในภาคเหนือ
  •  โครงการบ้านรักหมาศาลายา ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดลและพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน
  •  มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือช้างและสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ช้างไทยชายแดนตาก
  •  โครงการช่วยเหลือสัตว์ วัดโตนด หมู่ 5 ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปการะเลี้ยงดูสุนัขและแมวกว่า 500 ตัว
  •  โครงการสงเคราะสัตว์บ้านคุณจิดาภา ธนูเทพ เลขที่ 455/3 หมู่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อุปการะเลี้ยงดู สุนัขและแมวกว่า 800 ตัว
  •  โครงการสงเคราะห์สัตว์บ้านคุณตวงรัตน์ ปานปลั่ง  เลขที่ 145 หมู่10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อุปการะเลี้ยงดูสุนัขและแมวกว่า 500 ตัว
  •  โครงการสงเคราะห์สัตว์บ้านคุณรัตนา นครสุต เลขที่ 53/12 หมู่13 ถนนโคกเทียน ซอย 9 ตำบลโคกเทียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่ออุปการะเลี้ยงดูสุนัขและแมวกว่า 100 ตัว
  •  สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสุนัขและแมว ในกรุงเทพมหานคร

159522114722

TSPCA รายงานไว้ด้วยว่า ในการนี้ มร.เดวิด ไลแมน อุปนายก สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการผู้บริหารสูงสุดด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักกฎหมายชั้นนำของประเทศ อดีตประธานหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย บริจาคเงินส่วนตัวช่วยเหลือสัตว์ผ่าน โครงการสะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19 โดยบริจาคตรงให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท และบริจาคอาหารเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่สัตว์ อีก 4 องค์กร เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

159522119117

ขณะที่บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด โดย มร.ริชาร์ด ฮัมเป รองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมบริจาคอาหารสุนัขและแมวจำนวน 110 กระสอบ น้ำหนักรวม 1,850 กิโลกรัม แยกเป็นอาหารสุนัข จำนวน 70 กระสอบ กระสอบละ 15 กิโลกรัม และอาหารแมว จำนวน 40 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม เพื่อใช้ในโครงการต่อไป

พร้อมกันนี้ขอส่งข่าวต่อมายังคนรักสัตว์หรือผู้มีกำลังทรัพย์ สามารถบริจาคช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้โดยตรงที่แต่ละองค์กร หรือสอบถามได้ที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  โทร.0 2255 5805-7 อีเมล [email protected] หรือเว็บไซต์ www.thaispca.org หรือตามที่ท่านพิจารณาเห็นสมควร

เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตให้ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง