โควิด ฉุดเม็ดเงินวิจัยพลาดเป้า

โควิด ฉุดเม็ดเงินวิจัยพลาดเป้า
20 กรกฎาคม 2563
856

วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวเลขการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ในปี 2563 จะปรับตัวลดลง

 โดยคาดการณ์เม็ดเงินลงทุนลดเหลือประมาณ 1.66 แสนล้านบาท คิดเป็น 1.09% ของจีดีพี และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 ที่จะเติบโต 1.23% ของจีดีพี คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 1.95 แสนล้านบาท จากเป้าเดิมที่คาดการณ์ไว้ในสถานการณ์ปกติอยู่ที่ 1.40% และ 1.50% ต่อจีดีพี ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ

แม้ตัวเลขคาดการณ์การลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นตัวไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพาประเทศไปสู่เป้าหมายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาแตะ 2% ของจีดีพีในปี 2570 ได้ไม่ยาก เพียงแต่ภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนอัดฉีดมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ยืดเยื้อไปมากกว่าเดิม

ส่วนภาพรวมตัวเลขการลงทุนวิจัยฯ ของประเทศในปี 2561 (รอบการสำรวจปี 2562) เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 182,357 ล้านบาท คิดเป็น 1.11% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.5% แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 142,971 ล้านบาท และภาครัฐ 39,385 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: