ไม่เลื่อน! 'เงินอุดหนุนบุตร' รอรับ 'เยียวยา 3,000' พร้อมกลุ่มเปราะบาง โอนรวดเดียว 20 ก.ค.นี้

ไม่เลื่อน! 'เงินอุดหนุนบุตร' รอรับ 'เยียวยา 3,000' พร้อมกลุ่มเปราะบาง โอนรวดเดียว 20 ก.ค.นี้
17 กรกฎาคม 2563
33,652

"กรมบัญชีกลาง" ย้ำ 20 ก.ค. พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียวผ่านบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน 

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ ได้แก่
  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

159496797262

โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้หลักเกณฑ์แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าว จะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง