เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่มีกระแสปรับ ครม. โดยมีกระทรวงพลังงาน อยู่ในส่วนที่จะถูกปรับด้วยนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า กระทรวงพลังงานแม้ไม่ใช่กระทรวงใหญ่แต่มมีผลประโยชน์มหาศาล และมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศ ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งถ้าจะทำให้ดีและไม่ได้มีเจตนามาหาผลประโยชน์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ 3 ด้าน