ประกันสังคม ดอดขายหุ้น BBL สัดส่วน 0.01%

ประกันสังคม ดอดขายหุ้น BBL สัดส่วน 0.01%
17 กรกฎาคม 2563
392

สำนักงานประกันสังคม ขายหุ้นธนาคารกรุงเทพจำนวน 360,700 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.0188% ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือสัดส่วน 4.9903%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่ามีการรายงานการจำหน่าย หุ้นของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL โดยสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 360,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือประมาณ 95,258,300 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง