'เอกชน' หวังทีมเศรษฐกิจใหม่ พาประเทศพ้นวิกฤต

'เอกชน' หวังทีมเศรษฐกิจใหม่ พาประเทศพ้นวิกฤต
17 กรกฎาคม 2563
705

"เอกชน" หวังความต่อเนื่องนโยบายรัฐบาล ชี้รัฐมนตรีใหม่ต้องทำงานได้ทันทีพาประเทศพ้นวิกฤติ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การแต่งตั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะต้องเลือกผู้ที่ทำงานร่วมกันได้ และจะต้องเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยต้องเริ่มทำงานได้ทันทีเพราะเศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรง 

"ผู้มาเป็นรัฐมนตรีใหม่ต้องเริ่มทำงานได้ทันทีเพื่อให้ทันกับวิกฤติ รวมทั้งต้องรู้เรื่องเอกชนดีและทำงานร่วมเอกชนได้ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ"

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลาออกของรัฐมนตรีเศรษฐกิจแม้เป็นกระทรวงสำคัญ คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน แต่หากนายกรัฐมนตรียังมีทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นทีมเดิมเชื่อว่านโยบายด้านเศรษฐกิจ และการบริหารงานยังคงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เอกชนต้องการเห็น

ส่วนคุณสมบัติสำคัญของรัฐมนตรีใหม่ต้องคำนึงถึง คือ เป็นคนที่มีความรู้ ความสำมารถ และทุกภาคส่วนต้องยอมรับ ทั้งภาคเอกชน ข้าราชการ รวมถึงประชาชน

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ร่วมทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลจะเป็นใคร แต่ต้องการให้นโยบายเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องและไม่สะดุด รวมทั้งพยุงเศรษฐกิจให้เดินหน้าฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะนโยบายด้านการเงินในการช่วยเอสเอ็มอีให้เป็นรูปธรรม เพราะมีปัญหาเอสเอ็มอีเข้าไม่ถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) โดยติดเงื่อนไขต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นภายใน 2 ปี ที่เป็นไปได้ยาก

ส่วนผู้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยนั้น นายปรีดีถือเป็นผู้มีความรู้ด้านเงิน การธนาคารและเศรษฐกิจมหภาคอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ กำลังจากมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ใกล้เคียงกันจึงไม่ควรให้กระทบการขับเคลื่อนของทั้ง 2 องค์กร โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการส่งออกที่กำลังเจอเงินบาทแข็งค่า ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ต้องการผู้รับตำแหน่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคนใหม่ที่มีประสบการณ์และสังคมยอมรับ เพราะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ง่าย ซึ่งผู้เข้ามาทำหน้าที่ในช่วงโควิดระบาดต้องมีความสามารถมาก โดยรายชื่อที่ปรากฎมามองว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี 

"การทำงานต้องดูทั้ง 2 ฝั่ง คือ เศรษฐกิจในประเทศที่ต้องกระตุ้นการบริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในประเทศให้สูงขึ้น และฝั่งต่างประเทศที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง