‘สมคิด’ยกเลิกกำหนดการกองทุนหมู่บ้านที่ชุมพรท่ามกลางกระแสข่าวยื่นใบลาออก

‘สมคิด’ยกเลิกกำหนดการกองทุนหมู่บ้านที่ชุมพรท่ามกลางกระแสข่าวยื่นใบลาออก
16 กรกฎาคม 2563
468

‘สมคิด’ ยกเลิกกำหนดการเข้าร่วมกองทุนหมู่บ้านที่ชุมพร ท่ามกลางกระแสยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯแล้ว ‘4 กุมาร’ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อเลขาธิการนายกฯพร้อมกันเช้านี้ จับตานายกฯตั้ง รมว. - ปลัดกระทรวงขัดตาทัพทำงานแทนก่อนปรับ ครม.

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และกลุ่ม “4 กุมาร” ประกอบไปด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นางสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนายสมคิดซึ่งเดินทางมาถึง จ.ชุมพรตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค. โดยแต่เดิมในช่วงเวลา 9.00 น.ของวันนี้ (16 ก.ค.) นายสมคิดมีกำหนดการเดินทางไปมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการตรวจเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ณ กองทุนหมู่บ้านบนดอย หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จ.ชุมพร
อย่างไรก็ตามได้แจ้งผ่านทีมงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าจะไม่เข้าร่วมงานดังกล่าวแล้ว ขณะที่คนใกล้ชิดเปิดเผยว่านายสมคิดจะใช้เวลาเดินทางและพักผ่อนกับครอบครัวที่จ.ชุมพร จนถึงสุดสัปดาห์นี้ 
 
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการแถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งของ “4 กุมาร” จะมีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล หลังเวลา 8.00 น. หลังจากที่มีการเข้ายื่นหนังสือลาออกให้กับนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ส่วนกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ (16 ก.ค.)  เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรี 5. กระทําาการอันเป็นการต้องห้าม อาทิเช่น การใช้สถานะหรือ
ตําาแหน่งหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวก่าย หรือ แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ ตามที่กำหนดในมาตรฐานทาง จริยธรรม
6. มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 7. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกผู้น้ันสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ตามแนวทางบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้รองนายกฯหรือ ครม.คนอื่นๆไปกำกับดูแลกระทรวงที่ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่างลงจากการลาออก หรือมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าจะมีการปรับ ครม.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง