กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง 1374 เพื่อเป็นที่พึ่ง ปชช.

กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง 1374 เพื่อเป็นที่พึ่ง ปชช.
15 กรกฎาคม 2563
648

กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง 1374 รับเเจ้งเรื่องละเมิดสถาบัน ยาเสพติด ค้ามนุษย์ และสารพัดปัญหา เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ที่มี พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยมีการพัฒนาCall Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถคุณภาพและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหนึ่งในการบริการรับแจ้งเหตุความมั่นคงจากประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์แจ้งกรณีต่างๆ เช่น การละเมิดสถาบันหลักของชาติ, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การรักษาความสงบเรียบร้อย, ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย, ปัญหาแรงงานต่างด้าว, การประกอบอาชีพผิดกฎหมาย, ปัญหาด้านสาธารณภัย และด้านความไม่มั่นคงอื่นๆ

ปัจจุบันได้เพิ่มขีดความสามารถ และช่องทางให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถบริหารจัดการเหตุความมั่นคงได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเวลา โดยได้ปรับปรุงและฝึกอบรม เพิ่มทักษะการให้บริการประชาชน อย่างมืออาชีพแก่พนักงานรับสาย (Agent Call Center) หรือเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.จังหวัด ให้มีความรวดเร็ว มีความเอาใจใส่ ความน่าเชื่อถือ ความรอบรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา การยอมรับฟัง และแสดงความเข้าใจเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชน จะให้บริการข้อมูลด้านความมั่นคงในเบื้องต้น และรีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองข้อมูลและส่งต่อไปดำเนินกรรมวิธี หากพิจารณาข้อมูลการรับแจ้งเป็นเรื่องที่สำคัญ จะดำเนินการบันทึกการรับแจ้งเหตุความมั่นคงบนเว็บไซต์ www.1374.isoc.go.th. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามทวงถาม

ทั้งนี้การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเหตุความมั่นคง 1374 เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง เป็นการยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเหตุ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง และเป็นช่องทางให้ กอ.รมน. นำไปหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่อไป สมดังคำกล่าวที่ว่า “กอ.รมน.เป็นที่พึ่ง ของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง