กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายแต่งตั้ง 'อธิบดี-ผู้ว่าฯ' 36 เก้าอี้

กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายแต่งตั้ง 'อธิบดี-ผู้ว่าฯ' 36 เก้าอี้
15 กรกฎาคม 2563
464

ครม. ไฟเขียวย้าย 36 บิ๊กข้าราชการมหาดไทย “บุญธรรม” นั่งอธิบดี ปภ. “พรพจน์” คุมโยธาฯ “อนุพงษ์” ปัดโยกย้ายเซ่น โควิด-19 ยันโยกผู้ว่าฯ ระยอง นั่งผู้ว่าฯ นครปฐม ทำบัญชีก่อนมีเหตุการณ์ทหารอียิปต์

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม วานนี้(14ก.ค.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้ง-โยกย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(ผวจ.)ราชบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดทรวง 4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตรวจราชการกระทรวง

6. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8.นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.กาฬสินธุ์ 9.นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่งผวจ.อำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.จันทบุรี 10.นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.สุโขทัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ฉะเชิงเทรา

11.นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ชัยนาท 12.นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ตราด 13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.นครนายก

14.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจ.ระยอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.นครปฐม 15.นายไกรศร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สุรินทร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครพนม 16.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ปัตตานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ. นครศรีธรรมราช

17.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผวจ.พิจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ. นครสวรรค์ 18.นายนิพนธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ. น่าน 19.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผวจ.เลย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี 20.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.สระแก้ว และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ปราจีนบุรี

21.นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่งพูดตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ปัตตานี 22.นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.พิจิตร 23.นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่งผวจ.หนองคาย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก

24.นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ชรบูรณ์ 25.นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผวจ.มุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ร้อยเอ็ด 26.นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่งผวจ.นครปฐม และให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ระยอง 27.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ชัยนาท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ราชบุรี

28.ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ลพบุรี 29.ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่งผวจ.กาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.เลย 30.นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผวจ.ร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สมุทรปราการ 31.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่งผู้ผวจ.มหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.สระแก้ว

32.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.สุพรรณบุรี 33.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.สุรินทร์ 34.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.หนองคาย

35.นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.อำนาจเจริญ 36.นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.นครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุดรธานี

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ชี้แจงถึงการโยกย้ายข้าราชการ 36 ตำแหน่งครั้งนี้ว่า ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการโยกย้าย ผวจ..ระยอง ไปดำรงตำแหน่ง ผวจ. นครปฐม แต่เป็นการโยกย้ายตามวงรอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมีการเตรียมการมานานแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง