'เยียวยาเกษตรกร' รีบเช็คสิทธิ์ 'เงินเยียวยา' ห้าพันงวดสุดท้าย บัญชี ธ.ก.ส. รับ 1 ล้านรายแรก วันนี้

'เยียวยาเกษตรกร' รีบเช็คสิทธิ์ 'เงินเยียวยา' ห้าพันงวดสุดท้าย บัญชี ธ.ก.ส. รับ 1 ล้านรายแรก วันนี้
15 กรกฎาคม 2563
47,023

"เยียวยาเกษตรกร" รีบเช็คสิทธิ์รับ "เงินเยียวยา" 5,000 บาท งวดสุดท้าย บัญชี ธ.ก.ส. เริ่มโอน 1 ล้านรายแรก วันนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาในโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าล่าสุด ของการจ่ายเงินเยียวยา งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ให้แก่ผู้ผ่านการคัดกรองรับสิทธิโอนเงินราว 7.5 ล้านราย โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มดำเนินการโอนเงินงวดสุดท้ายให้แก่เกษตรกร วันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) เป็นวันแรก 1 ล้านราย และจะทำการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องวันละ 1 ล้านราย ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือแบ่งตามวันได้ ดังนี้

วันที่ 15 ก.ค.63 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 16 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 17 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 18 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 19 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 20 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 21 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 22 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159471099271

โดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นจํานวน 7,747,490 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต จนเหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 7,407,721 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 37,038 ล้านบาท

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการเยียวยาเกษตรกรผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ขณะเดียวกัน การเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

159472686572

สำหรับการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีบัตร ATM สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทุกสาขา หรือตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ที่ Application ธกส A-mobile มีหลักปฏิบัติอยู่ 5 ข้อด้วยกันคือ

1. การใช้ ATM ของ ธ.ก.ส.สามารถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกวันและทุกธนาคาร

2. รอถอนเงินในครั้งเดียวกันเมื่อครบ ๓ เดือนได้

3. หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งิน ให้ฝากเงินไว้เพื่อรับดอกเบี้ย

4. หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินให้รอถอนเงินเมื่อพ้นช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

159472687846

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง