‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน ‘วันชาติฝรั่งเศส’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน ‘วันชาติฝรั่งเศส’
14 กรกฎาคม 2563
181

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาส “วันชาติ” ของสาธารณรัฐ “ฝรั่งเศส” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กรุงปารีส

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันเข้มแข็ง ที่จะต่อสู้ภัยคุกคามจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยความอุตสาหะพยายามอย่างพร้อมเพรียงกันของทุกภาคส่วน เราจะสามารถควบคุมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ เพื่อประเทศของเราจะได้กลับคืนสู่ความเป็นปรกติสุข

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง