สถานศึกษาในจ.ระยอง ปิดเรียนแล้ว 222 แห่ง

สถานศึกษาในจ.ระยอง ปิดเรียนแล้ว 222 แห่ง
15 กรกฎาคม 2563
773

สถานศึกษาในจ.ระยอง ปิดเรียนแล้ว 222 แห่ง ระบุพบครูเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงติดโควิด-19 ศธ.เดินหน้าเรียนออนไลน์ ชี้เด็กต้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สามเสน ปิดเรียน 1 วัน เหตุมีนักเรียนพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ ส่วนสายน้ำผึ้ง ประกาศปิด15-17ก.ค.

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่ามีโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนในพื้นที่จ.ระยองเกือบทั้งหมดแล้ว เนื่องจากพบบุคลากรครูเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมการทดสอบระบบการเรียนผ่านระบบทีวีดิจิทัลและระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่ผ่านมาก็เพื่อนำมาใช้กับสถานการณ์ความเสี่ยงหากไวรัสโควิดจะกลับมาระบาดในรอบสองอีกครั้ง

ทั้งนี้ แม้จะเจอกับสถานการณ์วิกฤตและยังไม่มีวัคซีนป้องกันเด็กจะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคงไม่สามารถที่จะหยุดเรียนรู้ได้ ส่วนการปิดสถานศึกษาจะส่งผลให้เด็กขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่คิดเช่นนั้น เพราะที่ผ่านมาศธ.เตรียมความพร้อมกับการเรียนออนไลน์มาแล้ว ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ครบตามกลุ่มสาระวิชาหลัก อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ในจังหวัดอื่นเหมือนที่จังหวัดระยองจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิกาจังหวัด (ศธจ.)ในการปิดสถานศึกษา

 สถานศึกษาในจ.ระยอง ปิดเรียนแล้ว 274 แห่ง

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศึกษาธิการจังหวัดระยองได้รายงานว่ามีสถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 222  แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 1แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 183  แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 27 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 1แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน

“สามเสน” หยุดเรียนเหตุเด็กพักโรงแรมเดียวทหารอียิปต์

นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. กล่าวว่าได้ลงนามในคำสั่งเรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันที่ 15 ก.ค.2563 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นม.2ว่า ได้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่จ.ระยอง และได้เข้าพักชั้นเดียวในโรงเรียนดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับนายทหารชาวอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิดเข้าพัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงปิดโรงเรียน 1 วันเพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค พร้อมให้นักเรียนรายดังกล่าวหยุดเรียนและกักตัวมาตรการคัดกรองสุขภาพ จำนวน 14 วัน

159471533979

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ปิดสถานศึกษา 15-17 ก.ค.นี้

ขณะที่ นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ลงนามประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตอนหนึ่งว่า อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด –19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

159471533056

อาศัยอำนาจตามความในข้อ9 วรรคหนึ่ง(4)ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น สถานการณ์ล่าสุด พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา

 ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 ก.ค.2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมถ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มีปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง