เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต 'ไทย-ซูดาน'

เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต 'ไทย-ซูดาน'
14 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
2,493

จากกรณี เด็กหญิงวัย 9 ขวบซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะครอบครัวคณะทูตซูดาน ถูกตรวจพบติดโควิด-19 มาทำความรู้จักความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซูดานว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และทำการค้าระหว่างกันมากน้อยเพียงใด

ข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อียิปต์ ระบุว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซูดานนั้น มีการสถาปนาระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2525 โดยไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดาน อียิปต์ จิบูตี และเอริเทรีย

นอกจากนี้ เมื่อปี 2559 รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้นายอะห์มัด บาเชียร์ เอลเนอเฟดี (Ahmed Bashir Elnefeidi) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูมของซูดาน ขณะที่ซูดานได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย เมื่อเดือน ก.พ. 2560 หรือกว่า 3 ปีที่แล้ว

ขณะเดียวกัน ไทยส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาในซูดาน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำการอยู่ประมาณ 7 คน

 

  • ด้านเศรษฐกิจ

ในภาพรวม ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ซูดานดำเนินไปด้วยดี โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซูดานจะมีไม่มากนัก แต่ยังมีโอกาสและศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากซูดานมีความต้องการซื้อสินค้าจากไทยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การค้าส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านประเทศที่สาม

ดังนั้น หากมีการติดต่อซื้อขายระหว่างกันได้โดยตรงก็จะช่วยให้ต้นทุนของสินค้าลดลงและสามารถเพิ่มปริมาณสินค้าไทยในซูดานได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานได้อีกมาก เพราะไทยมีแรงงานและช่างฝีมือที่เป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการก่อสร้างและบริการที่กำลังขยายตัวอย่างมาก

นอกจากนี้ ซูดานยังมีศักยภาพเป็นตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างของไทย เนื่องจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของซูดานต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและคงทนถาวร มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและที่สำคัญต้นทุนไม่สูงมากเท่าสินค้าจากยุโรปหรือสหรัฐ

 

  • การค้า

เมื่อปี 2561 การค้าระหว่างไทย-ซูดาน มีมูลค่า 132.37 ล้านดอลลาร์ ไทยส่งออกให้ซูดาน 131.96 ล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากซูดาน 0.42 ล้านดอลลาร์ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าซูดาน 131.54 ล้านดอลลาร์ และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 การค้าไทย-ซูดาน มีมูลค่า 40.22 ล้านดอลลาร์ ไทยส่งออก 39.85 ล้านดอลลาร์ และนำเข้า 0.37 ล้านดอลลาร์

สินค้าที่ไทยส่งออกไปซูดาน ปี 2561 ได้แก่ น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

สินค้าที่ไทยนำเข้า ปี 2561 ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งนี้ มีคนไทยอาศัยอยู่ในซูดานจำนวน 655 คน เป็นนักศึกษาประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย International University of Africa (IUA) ในคาร์ทูม (เมื่อ ต.ค. 2560)

 

  • การลงทุน

ระหว่างปี 2546–2554บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EGCO Engineering and Service Company Limited - บริการด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอุตสาหกรรมต่าง ๆ) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับสัญญาว่าจ้างจากรัฐบาลซูดานจำนวน 4 ฉบับ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ให้บริหารจัดการโรงไฟฟ้าและฝึกอบรมบุคลากรของการไฟฟ้าแห่งประเทศซูดาน (National Electricity Corporation of Sudan - NEC) ปัจจุบันมี SMEs ไทยดำเนินธุรกิจร้านนวดแผนไทยในซูดาน

 

  • ความร่วมมือทางวิชาการ

กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรซูดานในสาขาต่าง ๆ ที่ซูดานต้องการและไทยมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ สาธารณสุข การศึกษาและการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549อาทิ การให้ทุนการศึกษาระยะสั้น (Annual International Training Course – AITC) และระยะยาว (Thailand International Postgraduate Programme – TIPP) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผ่านความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างไทย – ญี่ปุ่น – ซูดาน เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลนำร่องในเขตคาร์ทูม

ไทยส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาในซูดาน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำการอยู่ประมาณ 7 คน

  • การท่องเที่ยว

ปี 2561 นักท่องเที่ยวซูดานเดินทางมาไทย มีจำนวน 5,797 คน และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 มีจำนวน 3,499 คน แต่ไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปซูดาน

 

  • สังคมและวัฒนธรรม

- ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมในภารกิจสหประชาชาติในซูดาน (United Nations mission in Sudan: UNMIS) เพื่อเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ทางทหาร นอกจากนี้ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารรายบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายอำนวยการในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (AU/UN Hybrid operation in Darfur: UNAMID) และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมกองพันทหารราบ จำนวน 1 กองพันเพื่อเข้าร่วมในภารกิจ UNAMID

- สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้ส่งคณะสำรวจเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการฝึกอบรมระหว่างไทยและซูดานทางด้านเกษตรกรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากฝ่ายซูดาน

 

  • ความตกลงที่สำคัญกับไทย

อยู่ระหว่างการพิจารณาความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และบันทึกความเข้าในด้านสาธารณสุข

----------------------------

อ้างอิง: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง