'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ www.moac.go.th 'เงินเยียวยา' รอบ 3 เริ่มโอนแล้ว

'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ www.moac.go.th 'เงินเยียวยา' รอบ 3 เริ่มโอนแล้ว
15 กรกฎาคม 2563
401,751

"เยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะ "เงินเยียวยา" งวดสุดท้าย เริ่มจ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสิทธิ์ที่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

จนถึงตอนนี้ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรได้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการโอนเงินแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จะถือเป็นวันแรกของการโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ โดย ระบบจะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 วันละ 1 ล้านราย ต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สามารถจำแนกเป็นรอบการโอนเบื้องต้นได้ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159471099271

วันที่ 15 ก.ค.63 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 16 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 17 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 18 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 19 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 20 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 21 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
วันที่ 22 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

159471101542

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ที่ผ่านการคัดกรอง 189,663 ราย จาก192,512 รายที่มีการพิจารณา สามารถจำแนกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

เกษตรกรที่ต้องการรู้เรื่องเงินเยียวยา สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ และแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีกว่า 139,000 ราย ทำให้ระบบไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิได้ ทาง ธ.ก.ส.จึงของให้ผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มดังกล่าว รีบเช็คข้อมูล และแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร ภายในวันที่ 25 ก.ค.63 เพื่อรับเงินโอนภายในเดือนกรกฏาคม 2563 นี้ โดยแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่สุดนั้น แนะนำเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

159471103972

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง