'กรมพัฒนาธุรกิจการค้า' เตือน 1.2 หมื่นบริษัท เช็คด่วน! นับถอยหลัง ขีดชื่อพ้นสภาพนิติบุคคล

'กรมพัฒนาธุรกิจการค้า' เตือน 1.2 หมื่นบริษัท เช็คด่วน! นับถอยหลัง ขีดชื่อพ้นสภาพนิติบุคคล
14 กรกฎาคม 2563
5,039

เปิดวิธีเช็ครายชื่อ บริษัท 1.2 หมื่นราย หลัง "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ประกาศนับถอยหลัง 90 วัน ขีดเส้นตายบริษัทที่ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปี และจดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ เตรียมนำออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล

จากกรณีที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานกนดำเนินการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียนของกรม ทั้งหมด 12,629 ราย โดยมีการเผยแพร่ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เว็บไซต์ www.dbd.go.th

ทั้งนี้แยกนิติบุคคลออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

1.กรณีไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2559-2561 ซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่า มิได้ทำการค้าขายหรือดำเนินธุรกิจแล้ว พบว่ามีจำนวน 9,393 ราย

2.กรณีจดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือมิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท พบว่ามีจำนวน 3,236 ราย

ขณะที่นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการประสานงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจสอบเพื่อจะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศรายชื่อนิติบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ารายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1.2 หมื่นราย ที่จะถูกขีดชื่อออกหรือไม่ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อคู่มือทำธุรกิจ เลือกบริการข้อมูล เลือกจดทะเบียนธุรกิจ

159471821155

2.และเลือกประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน

159471822755

3.สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมดได้ตามลิงก์ที่แนบในเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบได้เลย

159471836549

ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

นายวุฒิไกร กล่าวต่อว่า ขอฝากไปยังนิติบุคคลถึงการจัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญของห้างหุ้นส่วนและบริษัททุกรายที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากนิติบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบธุรกิจใดๆ รวมไปถึงการไม่ยื่นงบการเงิน ไม่มีสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ จดทะเบียนเลิกแล้วไม่ยื่นรายงานการชำระบัญชี หรือไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น   

การกระทำต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลเสียต่อผู้ที่สืบค้นฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ และเข้าใจผิดว่านิติบุคคลดังกล่าวยังมีสถานะคงอยู่ โดยทั้งนี้กฎหมายจึงได้ให้อำนาจต่อนายทะเบียนในการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ทิ้งร้างหรือเลิกประกอบกิจการไปแล้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ

คลิกเช็ครายชื่อบริษัทได้ที่นี่ : ดาวน์โหลด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง