'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' เร่งแจ้งบัญชีอีก 1.39 แสนราย รับเงินหมื่นห้า!

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' เร่งแจ้งบัญชีอีก 1.39 แสนราย รับเงินหมื่นห้า!
14 กรกฎาคม 2563
49,440

"เยียวยาเกษตรกร" เร่งเช็คสิทธิ์ "ธ.ก.ส." ย้ำเร่งให้กลุ่มได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีอีก 1.39 แสนราย แจ้งใน วันที่ 25 ก.ค. เพื่อรับเงิน 15,000 บาทในเดือนนี้

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

ความเคลื่อนไหวของ การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม ที่จะเริ่มในวันที่ 15 -22 กรกฎาคม 2563 โดยระบบจะทำการโอนเงินให้อย่างต่อเนื่องวันละ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั้น ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีอีกกว่า 1.39 แสนราย ธ.ก.ส. ย้ำให้รีบเช็คข้อมูลและแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกรโดยด่วนเพื่อที่จะได้รับเงินภายในเดือนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159464395882

เรื่องดังกล่าว กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. ยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 139,271 ราย ทําให้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้

"ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน"

ในส่วนของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นจํานวน 7,747,490 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต จนเหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 7,407,721 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการโอนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 37,038 ล้านบาท

159464400976

ทั้งนี้ เงินเยียวยาในรอบเดือนกรกฎาคมจะเริ่มดำเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการเยียวยาผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ขณะเดียวกัน การเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

159461939293

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง