'กองทัพบก' ตรวจเข้มชายแดนทุกภาค สกัดลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19

'กองทัพบก' ตรวจเข้มชายแดนทุกภาค สกัดลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19
13 กรกฎาคม 2563
122

"กองทัพบก" ตรวจเข้มชายแดนทุกภาค สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันโควิด-19 ตามแนวทาง ศบค.

หลังจากประเทศไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 5 ทำให้มีการเดินทางผ่านเข้า - ออกทางบก ทางน้ำ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งที่ผ่านการคัดกรองของภาครัฐ หรือพยายามลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการคัดกรองได้ในหลายพื้นที่

159464062998

ล่าสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้กองกำลังชายแดนกองทัพบก บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ จากที่เคยสั่งการไปก่อนเเล้ว ด้วยการใช้ทั้งเครื่องมือเฝ้าตรวจและการเพิ่มกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องกีดขวาง การวางลวดหนาม การติดตั้งเครื่องเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมตามแนวชายแดน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและโซล่าเซลล์ตามเส้นทางที่ติดต่อกับช่องทางธรรมชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ตลอดเส้นทางเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าตรวจ

159464063883

นอกจากนี้ กองทัพภาคได้เพิ่มกำลังทหารทำการลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนและเพิ่มความถี่ในการเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทาง ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสและกระจายข้อมูลข่าวสาร ควบคู่ไปกับการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ในความร่วมมือสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองอีก โดยจะดำเนินการตามมาตราการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ชายแดน

159464066567

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกตระหนักดีว่าการซีลชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว และผู้ที่เดินทางเข้าประเทศตามที่ ศบค.กำหนด ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการเฝ้าตรวจไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านการคัดกรองจากภาครัฐ จะส่งผลดีต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ให้เข้าสู่ประเทศเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง