'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสิทธิ์ 'เยียวยา' ตกหล่น อีก 1.2 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชีก่อนชวดเงิน หมื่นห้า

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสิทธิ์ 'เยียวยา' ตกหล่น อีก 1.2 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชีก่อนชวดเงิน หมื่นห้า
13 กรกฎาคม 2563
25,548

"เยียวยาเกษตรกร" กลุ่มตกหล่น 1.2 แสนราย รีบแจ้งเปลี่ยนบัญชี "เยียวยา" ก่อน 14 ก.ค.นี้ ไม่อย่างนั้น ต้องรอโอนเงิน 5,000 บาท หลังจากระบบจ่ายเงินรอบ 3 เรียบร้อยแล้ว

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

ความเคลื่อนไหวของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม จะเริ่มในวันที่ 15 -22 กรกฎาคม 2563 โดยระบบจะทำการโอนเงินให้อย่างต่อเนื่องวันละ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดย ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการเยียวยาผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159461937062

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรกลุ่มที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเยียวยา แต่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ในขณะนี้อีกราว 1.2 แสนราย เนื่องจาก ข้อมูลหมายเลขบัญชีรับโอนเงินไม่ได้อัพเดท หมายเลขบัญชีถูกอายัด กระทั่งการแจ้งเลขบัญชีไม่ตรงกับชื่อตัวเอง เป็นต้น

เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกรของตนเอง และแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินใหม่กับทาง ธ.ก.ส. ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่ระบบจะดำเนินการโอนเงินให้ภายในรอบการโอนเงินในช่วงวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 ไม่อย่างนั้นแล้ว เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเยียวยาภายหลังจากที่ระบบจัดการโอนเงินในรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้วแทน

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรสามารถทำได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ www.moac.go.th จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยี่ยวยาเกษตรกร หรือ คลิกที่นี่ 
2. เมื่อเข้ามาที่หน้า ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกชื่อ นามสกุล แล้วกด ตรวจสอบสิทธิ
3. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกร

159461934753

ขณะเดียวกัน การเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

159461940570

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง