ตรวจสอบสิทธิ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เช็คเจอสถานะไหน คืออะไร จะได้เงินหรือไม่? อัพเดทที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เช็คเจอสถานะไหน คืออะไร จะได้เงินหรือไม่? อัพเดทที่นี่

เปิดความหมาย สถานะ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ ตรวจสอบสิทธิแล้วเจอสัญลักษณ์เหล่านี้ แปลว่าอะไร แล้วจะมีสิทธิได้เงินไหม

ทบทวนกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตร หรือ "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" อายุ 0-6 ปี ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุน เดือนละ 600 บาท

รวมถึงเด้งที่สอง คือ รอรับเงิน 3,000 บาท จากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ที่มีรายชื่ออัพเดท ณ เดือนพฤษภาคม 2563

ซึ่งหลังจาก “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สอบถามไปยัง สายด่วนพม. 1300 ได้รับคำตอบว่า เงินเยียวยา 3,000 บาท ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

นั่นหมายความว่า สำหรับใครที่ลงทะเบียนหลังเดือน พ.ค. 63 ก็ต้องทำใจยอมรับว่า บุตรหลานของท่านจะไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 3,000 บาทก้อนนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ “รายใหม่” ที่เพิ่งลงทะเบียน และยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุน สามารถเข้าไปเช็ค ตรวจสอบสิทธิ ว่าจะได้รับเงินหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

159461041594

สแกน QR code ตามภาพด้านบน หรือ คลิกที่นี่

จากนั้นให้กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนดังนี้

- กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
- ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
- กดค้นหาข้อมูล

159461075454

เมื่อระบบทำการตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งสถานะยืนยัน "การได้รับสิทธิ" ซึ่งใครที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ ก็รอเฉยๆ เงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้

แต่สำหรับแม่ๆ หลายท่านที่เพียรเข้าไปเช็ค ตรวจสอบสิทธิ และต้องเจอกับรหัส “สถานะ” มากมาย อาจจะสับสนว่าสัญลักษณ์ไหน แปลว่าอะไร แล้วต้องจัดการอย่างไร

อ่านที่นี่! เรามีคำตอบ

  • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ

หมายถึง : อยู่ระหว่างการพิจารณา และบันทึกข้อมูล

  • E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

หมายถึง : ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระเบียบของโครงการ ให้ดำเนินการหาผู้รับรองคนที่ 1 และ 2 ตามที่กำหนดไว้ (หากต้องการแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

  • E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ > ข้อมูลเด็กให้ตรงตามสูติบัตร / บัญชีรับเงินถูกต้อง / ใช้งานได้หรือไม่

  • EX1 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่
บัญชีที่ขอรับเงินยังใช้งานได้หรือไม่
กรณีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
หากข้อมูลถูกต้องแล้ว แปลว่า มีสิทธิรับเงินเดือนถัดไป (โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่)
แต่หากต้องแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  • EX04 ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ

หมายถึง : เนื่องจากผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนแล้วมาลงทะเบียนรอบที่ 2 และมีการรับเงินรอบที่ 2 ทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

  • EX16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02 ส่วนที่ 1)

หมายถึง : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.csg.dcy.go.th (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน)

ทั้งนี้ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้