เลข ‘บัตรประชาชน' ทั้งด้านหน้า-หลัง สำคัญแค่ไหน !?

เลข ‘บัตรประชาชน' ทั้งด้านหน้า-หลัง สำคัญแค่ไหน !?

เปิดความสำคัญของ "ตัวเลข" บน "บัตรประชาชน" ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังบัตร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราต้องรักษาให้ดี !


ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้รายงานเกี่ยวกับความสำคัญของ "บัตรประชาชน" และ "ตัวเลขบนบัตรประชาชน" ผ่านเฟซบุ๊คเพจ Anti-Fake News Center Thailand โดยอ้างอิงที่มาข้อมูลจาก "สำนักงานกิจการยุติธรรม" ดังนี้

 

  • บัตรประชาชน สำคัญอย่างไร ?

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร การโอนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

  • "ตัวเลข" บนบัตรประชาชน บอกอะไรบ้าง ?

ตัวเลข 13 หลัก ในบัตรประชาชน เป็นการแสดงตัวตน "ความเป็นคนไทย" หรือ "คนในประเทศไทย" เป็นที่อาศัย และใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดง และยืนยันตัวตน

บนหน้าบัตร จะระบุทั้งชื่อ นามสกุล รวมถึงวัน เดือน ปีเกิด รูปภาพใบหน้า และที่อยู่ของเรา ที่สำคัญมี "หมายเลข 13 หลัก" ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร หรือติดต่อราชการ

ตัวเลข 13 หลัก มีความหมายดังนี้ 

หลักที่ 1 : ประเภทบุคคล มี 9 ประเภท

หลักที่ 2-3 : รหัสจังหวัดที่เกิด

หลักที่ 4-5 : รหัสอำเภอ หรือ เทศบาลที่เกิด

หลักที่ 6-10 : เล่มที่ ของสูติบัตร (ตามประเภทบุคคล)

หลักที่ 11-12 : ใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม (ตามประเภทบุคคล) 

หลักที่ 13 : ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ 12 หลัก (ใช้สูตรคำนวณเฉพาะ)

- ด้านหลังบัตร นอกจากนั้นด้านหลังบัตรมีชุดตัวเลข เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงฯ, กรมฯ ต่างๆ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เรียกว่า e-KYC (Electronic - Known Your Client)  ซึ่งในส่วนของเลขหลังบัตร หรือ "เลเซอร์ไอดี" นี้ ถ้าเราจะไปทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ "เงิน" หรือ "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์" (Wallet) ต่างต้องใช้ทั้งหมด

159454692730

ดังนั้น จะเห็นว่า นอกจาก "ข้อมูลหน้าบัตรประชาชน" ทั้ง ชื่อ นามสกุล รวมถึงวัน เดือน ปีเกิด รูปภาพใบหน้า และที่อยู่ของเรา จะสำคัญมาก หรือถ้าหลุดไปก็อันตรายมากพอแล้ว หาก ข้อมูล Laser ID ที่อยู่ด้านหลังบัตรหลุดไปด้วย ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ ไม่ต่างกันกับ "บัตรเครดิต" ที่หากเลขบัตรหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร ก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย

ดังนั้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแต่ละครั้ง เราควรหยุดคิดให้รอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ใครได้รู้ เพราะมิจฉาชีพในปัจจุบันมีวิธีการฉ้อโกงหลอกลวงได้หลายวิธี อย่าหลงเชื่อกลลวง และควรเก็บรหัสเหล่านี้ไว้เป็นความลับของตนเอง

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย , สำนักงานกิจการยุติธรรม