ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ หมอชื่อดัง 

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ หมอชื่อดัง 
12 กรกฎาคม 2563
2,098

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ หมอชื่อดัง หลังจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง

วันนี้ (12 ..63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1711/2563 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยระบุว่า

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายแพทย์ณรงค์ นิ่มสกุล จําเลย เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว จําเลย เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2485 มีภูมิลําเนา ตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ 

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

159454448014

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง