กลต.ฟันพิชญ์ ปรับเพิ่ม 6 ล้านฐานไม่ทำเทนเดอร์ ‘แจส’

กลต.ฟันพิชญ์ ปรับเพิ่ม 6 ล้านฐานไม่ทำเทนเดอร์ ‘แจส’
11 กรกฎาคม 2563
1,018

ก.ล.ต.ปรับ "พิชญ์ โพธารามิก" รวม 6.67 ล้านบาท ฐานไม่รายงานซื้อหุ้น ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ "จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล" -ไม่รายงานได้มาหุ้น "จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปรียบเทียบปรับ นายพิชญ์ โพธารามิก จำนวน 2 กรณี รวมมูลค่า 6.67 ล้านบาท กรณีแรก ปรับจำนวน 6.33 ล้านบาท เนื่องจากวันที่ 20 ก.พ. 2558 นางเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายพิชญ์  ได้มาซึ่งหุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) จำนวน 4.4 ล้านหุ้น ทำให้นายพิชญ์มีจำนวนการถือครองหุ้น JAS ในนามตนเองและบุคคลอื่นที่เกิดหน้าที่ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ แต่นายพิชญ์ ไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยไม่ได้รายงานการถือครองหุ้น JAS ที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 พร้อมทั้งไม่ได้ยื่นประกาศเจตนา ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามแบบ 247-3 ตลอดจนไม่ได้ยื่นคำเสนอซื้อหุ้น JAS ตามแบบ 247-4

ส่วนกรณีที่2 ปรับจำนวน 3.47 แสนบาท เนื่องจากระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2558 - 8 ก.พ. 2560 นายพิชญ์ ไม่ได้รายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล และ นายโสรัชย์ อัศวะประภา เมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้งสองรายดังกล่าว มีจำนวนการถือครองหุ้นรวมกันแล้วข้ามจุด ทุกร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามแบบ 246-2 อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เป็นความผิดรวม 8 กระทง ทั้งนี้ นายพิชญ์ได้รายงานตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 และวันที่ 19 พ.ค. 2563

รวมถึงได้เปรียบเทียบปรับนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล จำนวน 1.29 แสนบาท เพราะเมื่อวันที่17 ต.ค. 2559 และวันที่ 3 พ.ค.2560 นายเกริกไกร รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหุ้น JTS เป็นการช่วยเหลือ ปิดบัง ความเป็นเจ้าของหุ้น JTS ที่แท้จริงของนายพิชญ์ ที่นายพิชญ์ มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 246 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) การกระทำของนายเกริกไกร เข้าข่ายเป็นการ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนนายพิชญ์ในการปฏิบัติฝ่าฝืนตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง ต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ เป็นความผิดรวม 2 กระทง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: