‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน. ‘มาลาวี’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน. ‘มาลาวี’
10 กรกฎาคม 2563
178

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา (Mr. Lazarus McCarthy Chakwera) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ”มาลาวี” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี

กรุงลิลองเว

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐมาลาวี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลาวี จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง