กรมการจัดหางาน จ่อเปิดต่ออายุใบอนุญาต 'แรงงานต่างด้าว' คงค้าง 13 ก.ค.นี้

กรมการจัดหางาน จ่อเปิดต่ออายุใบอนุญาต 'แรงงานต่างด้าว' คงค้าง 13 ก.ค.นี้
9 กรกฎาคม 2563
1,067

กรมการจัดหางาน จ่อเปิดต่ออายุใบอนุญาตทำงาน "แรงงานต่างด้าว" ที่ยังคงค้างกว่า 5 แสนคน รอบใหม่ 13 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ว่า จากการเปิดให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ได้ยื่นบัญชีรายชื่อต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดการดำเนินการรอบใหม่ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ

โดยขอให้นายจ้างตรวจเช็กเอกสารของลูกจ้างและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งขั้นตอนการให้บริการจากเดิมที่มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จำนวน 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร คอยอำนวยความสะดวก แต่เพื่อคงเข้มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การต่ออายุใบอนุญาตทำงานจึงให้บริการในรูปแบบดำเนินการ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรุงเทพมหาครจะเริ่มให้บริการปกติในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ส่วนในภูมิภาคได้ทยอยดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

สำหรับขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้ว ให้ดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ดังนี้

  1. แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ
  2. นำไปตรวจโรคไปยื่นขอรับการตรวจลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  3. การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมการจัดหางาน ทางเว็บไซต์ https://e-workpermit.doe.go.th/ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  4. ยื่นรับบริการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ในส่วนภูมิภาคยื่นที่อำเภอ สำหรับการยื่นทำบัตรสีชมพูที่สำนักงานเขตกรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น โดยขอให้ประสานล่วงหน้าก่อนเข้าติดต่อรับบริการ

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ว่า ขณะนี้มีนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วจำนวน 1,266,351 คน ในจำนวนนี้ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ซึ่งอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2565 แล้ว 761,567คน และมีแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องดำเนินการอีกจำนวน 504,784 คน โดยในส่วนของ กรุงเทพมหานคร คงเหลือที่ต้องดำเนินการประมาณ 140,000 คน และในส่วนภูมิภาคประมาณ 350,000 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง