'ชาญศิลป์' พบพนักงานการบินไทยครั้งแรก รับปากดูแลสวัสดิการ

'ชาญศิลป์' พบพนักงานการบินไทยครั้งแรก รับปากดูแลสวัสดิการ
10 กรกฎาคม 2563
6,537

“ชาญศิลป์” เปิดเวทีแจงพนักงาน ความคืบหน้าฟื้นฟูกิจการ รับปากเร่งแก้ทุกปัญหาหลังศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ เซ็นคำสั่งรื้อผู้บริหารระดับสูง ตั้งคณะทำงาน Survival Team ทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วน 4 เดือน พนักงานมั่นใจฝีมือรักษาการดีดี

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Staff Meeting โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เป็นประธานการประชุมวานนี้ (9 ก.ค.2563) ที่การบินไทยสำนักงานใหญ่ เพื่อชี้แจงพนักงานครั้งแรก เกี่ยวกับความคืบหน้าการเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย

นายชาญศิลป์ กล่าวกับกรุงเทพธุรกิจว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทย เพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานทุกส่วนให้ความร่วมมืออย่างดี

“ผมเป็นผู้บริหารที่มาจากพนักงานระดับล่าง ดังนั้นบอกเลยว่าผมเข้าใจพนักงานทุกส่วน แต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับการเดินหน้าองค์กร ซึ่งในการหารือกันวันนี้ พนักงานยังมีความกังวลอยู่บ้าง เช่น เรื่องสวัสดิการ ผมขอรับปากเลยว่าจะทำให้ทุกเรื่อง แต่ต้องรอให้ศาลล้มละลายพิจารณาแผนฟื้นฟูก่อน” นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกิจการถือว่ามีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยประเมินว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2–3 สัปดาห์หลังจากนี้ แต่ยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลให้ทราบได้ เพราะต้องรอเข้าสู่กระบวนการทางศาลล้มละลายก่อน ดังนั้นการเปิดเผยรายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการ จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง หลังศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้

สำหรับกรณีการบินไทยเปิดให้สำรองที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศในเส้นทางบินต่างๆ เพื่อเตรียมกลับมาเปิดทำการบินในเดือน ส.ค.นี้ ขอยืนยันว่าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับการบินไทย ขอให้รอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมในการกลับมาทำการบิน โดยจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการคาดเดาว่าจะกลับมาบินเมื่อไหร่

พนักงานมั่นใจฝีมือ“ชาญศิลป์”

นายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เผยว่า การหารือร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้ามารับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมได้รับฟังมุมมอง วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรแล้วมีความพึงพอใจอย่างมาก เชื่อว่าจะช่วยให้นำพาองค์กรเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมาย

โดยเฉพาะมีการจัดตั้งคณะทำงาน Survival Team ซึ่งดึงตัวแทนจากทุกหน่วยธุรกิจเข้ามา มีเป้าหมายการทำงานเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกส่วน และนำไปผนวกกับแผนฟื้นฟูองค์กร ทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นหลักคิดการทำงานจากดีดีการบินไทยที่เห็นเป็นรูปแบบ

ตั้งทีมทำแผนธุรกิจ 4 เดือน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ลงนามคำสั่งการบินไทยที่ 078/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ โดยในคำสั่งระบุว่าตามที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลาง

และจะต้องจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบินไทยจึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ดังนั้น

ที่ปรึกษาคณะทำงาน Survival Team มีจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพาณิชย์ (DN)

2.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

3.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO)

4.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT)

นอกจากนี้ ภายใต้คณะทำงาน Survival Team ยังมีการแต่งตั้งนายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนจากทุกหน่วยธุรกิจของการบินไทย เป็นคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 21 คน โดยคณะทำงาน Survival Team จะต้องจัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.2563–31 ต.ค.2563 โดยคณะทำงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประกอบไปด้วย

1.จัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติให้เกิดผล และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2.สามารถเรียกบุคคลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

3.แต่งตั้ง หรือจัดหา คณะทำงานชุดย่อยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถลงมือทำตามแผนที่กำหนดที่สำคัญและ Quick Win

4.ปฏิบติงานอื่นตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย

รื้อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

รายงานข่าวจากการบินไทยระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยได้ออกคำสั่งการบินไทยที่ 077/2563 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร โดยมีข้อความว่าคณะกรรมการการบินไทยได้ประชุมครั้งพิเศษที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1.นาวาอากาศตรีสรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) พ้นจากรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY)

โดยดำรงดำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O)

2.นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกคำแหน่งหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันการบินไทยมีตำแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 8 ตำแหน่ง มีผู้ดำรงตำแหน่ง 5 คน และที่เหลือใช้วิธีรักษาการ จนกระทั่งล่าสุดแต่งตั้งนายนนท์ ขึ้นมาเป็นรักษาการกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่เพิ่ม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: