สศก.เผยทุเรียนดก ดันผลผลิตผลไม้ใต้พุ่ง8.4 แสนตัน

สศก.เผยทุเรียนดก ดันผลผลิตผลไม้ใต้พุ่ง8.4 แสนตัน
10 กรกฎาคม 2563
750

สศก. เผยไม้ผลภาคใต้ ให้ผลผลิตรวม 8.4 แสนตัน‘ทุเรียน’เพิ่มขึ้น 5.93% ที่เหลือลดลง ออกตลาดมากสุด ส.ค. 63

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2563 ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มีผลผลิตรวม 844,003ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 796,751ตัน หรือเพิ่มขึ้น 5.93 %เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีเนื้อที่ให้ผล 887,852ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 844,042ไร่ หรือ5.19% โดยคาดว่า ทุเรียนจะมีปริมาณ 588,337ตัน เพิ่มขึ้น 22.03% ส่วนไม้ผลชนิดอื่น ๆมีผลผลิตลดลง โดยเงาะ มีจำนวน50,280ตัน ลดลง 29.52%ลองกองมีจำนวน52,178ตัน ลดลง 27.99 % และมังคุด มีจำนวน153,208ตัน ลดลง 10.30 %

 159429335837

ทั้งนี้ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนคาดว่ามีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา มีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดูแลต้นทุเรียน และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อผลิตทุเรียนGAPเพิ่มขึ้น ส่วนมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตต่อไร่ คาดว่าลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้การติดดอกออกผลน้อยลง

 

นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ขณะนี้ ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด เริ่มติดผลและทยอย ออกสู่ตลาดแล้วโดยทุเรียนมีผลผลิตออกประมาณ 10%  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะออกมากช่วงเดือนส.ค.33% มังคุดเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. และเกือบ 50% จะออกมากช่วงเดือนส.ค.2563เงาะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพ.ค. และจะออกมากช่วงเดือนส.ค. 2563 ถึง 40% และลองกองผลผลิตส่วนมากอยู่ในระยะติดผลอ่อน ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนก.ย. 2563

สำหรับแนวทางบริหารจัดการไม้ผลภาคใต้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตช่วงออกสู่ตลาด พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดสามารถบริหารจัดการปริมาณการผลผลิตและความต้องการของตลาดได้อย่างสมดุล โดยมีตลาดรองรับ ได้แก่ ล้งในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Tradeไปรษณีย์ไทยตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ในจังหวัด และขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งหลังจากนี้ สศก. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ และมีการกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2563 อีกครั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง