'ชาญศิลป์' รื้อผู้บริหาร 'บินไทย' ดัน 'นนท์' รักษาการรองฯกลยุทธ์

'ชาญศิลป์' รื้อผู้บริหาร 'บินไทย' ดัน 'นนท์' รักษาการรองฯกลยุทธ์
9 กรกฎาคม 2563
1,961

บิ๊กบอส "ชาญศิลป์" เขย่าโครงสร้างบริหาร "การบินไทย" ดัน "นนท์ กลินทะ" รั้งรักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน น.ต. สรเดช นามเรืองศรี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยได้ออกคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 077/2563 เรื่อง การ แต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 โดยมีข้อความว่า

คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) พันจากรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) โดย ดำรงดำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O)

2.นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8)สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกคำแหน่งหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

159426458735

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง